Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu
 

İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu

Akkuzu B., Kansu L., Avcı S.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) rinore nadiren görülmesine karşın tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi nedeni ile beyin cerrahisi ve kulak burun boğaz hekimlerinin dikkatle yaklaşması gereken klinik bir durumdur. Oluşma nedeni genellikle travmadır. Nadir görülen idyopatik spontan BOS rinorenin, tedavisi zor ve yineleme oranı yüksektir. Beyin omurilik sıvısı rinorenin tedavisinde, geçmişte intrakraniyal yaklaşım uygulanmasına karşın, rijit endoskopların yaygın olarak kullanıma girmesi ve komplikasyonlarının daha az olması nedeniyle günümüzde endonazal endoskopik cerrahi yaklaşım tercih edilmektedir. Bu çalışmada, endonazal endoskopik yaklaşımla tedavi edilen 43 yaşında bir kadın idyopatik spontan BOS rinore olgusu sunuldu ve BOS rinorenin tanı ve tedavisi tekrar gözden geçirildi.

Endoscopic treatment of idiopathic spontaneous although cerebrospinal fluid rhinorrhea: a case report

Akkuzu B., Kansu L., Avcı S.

Although cerebrospinal fluid (CSF) rhinorrhea is a rarely seen clinical entity, it is a condition which should be considered carefully by otolaryngologists and neurosurgeons because it has the possibility of serious complications unless it is treated. Trauma is the most common causative factor. Idiopathic spontaneous CSF rhinorrhea is a very rare entity which is difficult to manage and which hashigh recurrence rates. Although in the past CSF rhinorrhea used to be treated by intracranial route, nowadays endonasal endoscopic surgery is preferred because of wide usage of rigid endoscopes with much fewer complications, In this article, a case of 43-year-old female with idiopathic spontaneous CSF rhinorrhea repaired by endonasal endoscopic surgery is presented, and the diagnosis and the treatment of CSF rhinorrhea is reviewed.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(1):36-40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale