Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Nazal septumdan kaynaklanan ekstranazofarengeal anjiyofibrom: Olgu sunumu
 

Nazal septumdan kaynaklanan ekstranazofarengeal anjiyofibrom: Olgu sunumu

Pak İ., Turanlı M., Osma Ü., Uyar M., Bakır S.

Anjiyofibromlar (AF) çoğunlukla nazofarenks ve posterior nazal kaviteden orijin alırlar. Baş ve boynun tüm neoplazmları içinde bu lezyonların oranı %0.5’ten daha azdır. Anjiyofibromlar nazofarenks dışında nadirdirler ve bu nedenle yanlış tanı konabilmektedir. Nazal septum oldukça nadir bir bölgedir. Nazal septumdan kaynaklanan ekstra nazofarengeal anjiyofibrom şimdiye kadar sadece dört olguda bildirilmiştir. Bu yazıda 19 yaşındaki erkek hastada, nazal septumdan kaynaklanan ve endonazal submukozal rezeksiyon ile çıkarılan, vasküler bir kitle olgusu sunuldu. Bu olgunun histopatolojisi anjiyofibrom olarak bildirildi.

Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum: a case report

Pak İ., Turanlı M., Osma Ü., Uyar M., Bakır S.

Angiofibromas (AFs) originate predominantly in the nasopharynx and posterior nasal cavity. The incidence of these lesions is less than 0.5% among all neoplasms of head and neck. They originate outside the nasopharynx rarely and can therefore be misdiagnosed. The nasal septum is an extremely rare site. Only four cases of extranasopharyngeal angiofibromas arising in the nasal septum have been reported so far. We report here a case of a vascular mass arising from the nasal septum in a 19-year-old boy which was extirpated by submucousal resection endonasally. Histopathology confirmed it to be a case of angiofibroma.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(1):41-44

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale