Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Farengokütanöz fistülün erken tanısında boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyelerinin değerlendirilmesi
 

Farengokütanöz fistülün erken tanısında boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyelerinin değerlendirilmesi

Erişen L., Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö.

Amaç: Boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyelerinin belirlenmesiyle, farengokütanöz fistülün erken ameliyat sonrası dönemde saptanabilmesi. Hastalar ve Yöntemler: Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir merkezde, ileriye yönelik çalışma uyguladık. Primer tedavi olarak larenjektomi uygulanan 32 hasta (31 erkek, 1 kadın; ort. yaş 63; dağılım 45-75 yıl) çalışmaya alındı. Boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyeleri, ameliyat sonrası ilk üç günde bakıldı. Farengokütanöz fistül gelişen ve gelişmeyen hastalar arasındaki sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Farengokütanöz fistül grubunda, serum amilaz seviyeleri belirgin olarak yüksek olmakla birlikte, boyun drenajında tanısal değildi. Sonuç: Larenjektomili hastalarda serum amilaz seviyeleri, farengokütanöz fistülün erken tanısında kullanılabilir.

Evaluation of amylase levels in the neck drainage and serum for early diagnosis of the pharyngocutaneous fistula

Erişen L., Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö.

Objectives: To assess the value of amylase levels in neck drainage and serum for the diagnosis of pharyngocutaneous fistula in the early postoperative period. Patients and Methods: We conducted a prospective study in a tertiary referral setting. Thirty-two patients (31 males, 1 female; mean age 63; range 45 to 75 years) who had laryngectomy operation as the primary treatment were studied. Amylase levels in the neck drainage and serum were analyzed in the first three postoperative days. The results were compared between patients who developed pharyngocutaneous fistula and who did not. Results: Serum amylase levels were significantly higher in pharyngocutaneous fistula group, whereas amylase in the neck drainage was not diagnostic. Conclusion: Serum amylase levels may be used in laryngectomy patients for the early diagnosis of pharyngocutaneous fistula.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):67-70

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale