Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Türk halkındaki agger nasi hücresinin görülme sıklığının anatomik olarak incelenmesi
 

Türk halkındaki agger nasi hücresinin görülme sıklığının anatomik olarak incelenmesi

Saylam Y. C., Orhan M.

Amaç: Bu çalışmada burun boşluğu dış duvarındaki cerrahi işlemlerde agger nasi hücresinin anatomisiyle ilgili bilgi verildi. Gereç ve Yöntem: Türk erkek kadavralarından rastgele elde edilmiş ve formalinle fikse edilmiş 20 sagital kesitli baş piyesi örneklerinde (12 sol, 8 sağ taraf) agger nasi hücresinin varlığı ve anatomik yapısı cerrahi mikroskop ile incelendi. Bulgular: Alınan 20 örneğin sekizinde (%40) burun boşluğu ile lakrimal kese arasında bulunan agger nasi hücresi saptandı. Üç örnekte burun boşluğu dış duvarında belirgin şişlik görülürken beş agger nasi hücresi örneğinde yüzeyel olarak hiçbir şişlik görülmedi. Sonuç: Bu anatomik çalışma, agger nasi hücresinin karışık anatomisiyle ilgili mikrocerrahi bilgi vermektedir.

Anatomical analysis of the prevalence of agger nasi cell in the Turkish population

Saylam Y. C., Orhan M.

Objectives: The aim of this study is to give information about the anatomy of agger nasi cell for the surgery of the nasal cavity lateral wall. Material and Methods: Twenty mid-sagittal head sections were obtained at random from formalin fixed male Turkish cadavers (12 left sides, 8 right sides). The presence and anatomical structure of agger nasi cell were investigated under operating microscope. Results: Agger nasi cell, which lies between nasal cavity and lacrimal sac, was observed in eight of 20 specimens (40%). Whereas three of them showed a remarkable swelling along the lateral nasal wall, in five specimens of agger nasi cells there was superficially no swelling observed. Conclusion: This anatomic study presents microsurgical information on the convoluted anatomy of agger nasi cell.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):82-86

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale