Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Parafarengeal lipoma: Olgu sunumu
 

Parafarengeal lipoma: Olgu sunumu

Ağırdır B.V., Derin A.T., Güney K., Turhan M.

Kırk dört yaşında erkek hasta sağ tarafında kulak altında şişlik yakınması ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden hastanın dört aydır kitlenin farkında olduğu ve herhangi bir ağrı ya da hassasiyet hissetmediği anlaşıldı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde prestiloid ve poststiloid parafarengeal mesafeyi tutan, homojen, düzgün yüzeyli bir kitle saptandı. Kitlenin yoğunluğu yağ dokusuyla uyumluydu ve bu yüzden infiltran parafarengeal lipoma olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrasındaki patolojik tanı da benzer sonucu gösterdi. İnanıyoruz ki bilgisayarlı tomografi prafarengeal bölge tümörlerinin tanısında oldukça etkili bir yöntemdir ve bu alandaki tümörlerin tedavisinde transparotid yaklaşım hem fasial sinir fonksiyonlarının korunmasında hem de kitlenin ekspoze edilmesinde değerli bir yöntemdir. Bu makalede parotid glandın derin lobunu hafifçe invaze eden bir parafarengeal lipoma olgusu sunuldu.

Parapharyngeal lipoma: a case report

Ağırdır B.V., Derin A.T., Güney K., Turhan M.

A 44-years-old male presented with right infraauricular swelling. It had been four months since he was aware of the mass. He had not felt any pain or tenderness. Computed tomograpy demonstrated a homogenous, regular surfaced mass located in the prestyloid and poststyloid parapharyngeal space. Its density was concordant with lipomatous tissue, so it was considered to be an infiltrating parapharyngeal lipoma. Postoperative diagnosis revealed a similar result. We believe that computed tomograpy is an effective method of diagnosing parapharyngeal space tumors and tansparotid approach for this localization is very useful for both preserving facial nerve functions and exposing the mass clearly. We report a case of parapharyngeal lipoma slightly invading the deep lobe of the parotid gland.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):95-98

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale