Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Tekrarlayan derin boyun enfeksiyonu yandaş bir özofagus karsinomunu işaret edebilir
 

Tekrarlayan derin boyun enfeksiyonu yandaş bir özofagus karsinomunu işaret edebilir

Cansız H., Karaman E., Duman C., Mercan H., Özaras R.

Boyun apseleri ve derin boyun enfeksiyonları sık görülen hastalıklardır. Primer baş boyun kanserleri, ilk olarak derin boyun enfeksiyonu veya boyun apsesi şeklinde kendini gösterebilir. Bu durum altta yatan kanserin tanısında gecikmeye yol açabilir. İlk olarak derin boyun enfeksiyonları ile kendini gösteren baş-boyun kanserleri nadir olarak tanımlanmıştır. Bu yazıda daha sonradan proksimal özofagus skuamöz karsinomu tanısı konan ve relapslarla seyreden derin boyun apseli bir olgu sunuldu.

Relapsing deep neck infection may indicate a coexisting esophagus cancer

Cansız H., Karaman E., Duman C., Mercan H., Özaras R.

Neck abscess and deep neck infections are common diseases. Primary head and neck cancers may present initially with neck abscesses or deep neck infections. This presentation leads to delay of the diagnosis of underlying cancer. Head and neck cancers which present with deep neck infection initially have rarely been described. We report a case with relapsing deep neck infection who was diagnosed as proximal esophagus squamous cell carcinoma thereafter.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):103-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale