Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Asemptomatik hastada iki taraflı serebellopontin köşede lipom: Olgu sunumu
 

Asemptomatik hastada iki taraflı serebellopontin köşede lipom: Olgu sunumu

Avcı S., Ergün T., Lakadamyalı H.

Bu yazıda manyetik rezonans görüntüleme ile tesadüfen saptanan, iki taraflı serebellopontin köşede yerleşik asemptomatik bir lipom olgusu sunuldu. İntrakraniyal lipom, intrakraniyal tümörlerin yalnızca %0.1-1.5’ini oluşturan nadir bir tümördür. En sık korpus kallozumda yer alır. Serebellopontin köşede (SPK) ya da internal akustik kanalda (İAK) yerleşim ise oldukça nadirdir. Genellikle bu yerleşim yerinde tek taraflı olarak izlenir. İki taraflı yerleşim ise bizim bilgilerimize göre bundan önce literatürde yalnızca üç olguda bildirilmiştir. Serebellopontin köşede ve İAK’de yerleşik lipom tipik olarak komşu kraniyal sinirleri (5., 7. ve 8. sinir) infiltre ederek %95 hastada ilerleyici nörolojik defisitlere neden olur. Ancak bizim olgumuzda olduğu gibi iki taraflı yerleşimli tüm SPK/İAK lipom olgularında hastaların asemptomatik olması ilginçtir.

Bilateral cerebellopontine angle lipoma in an asymptomatic patient: a case report

Avcı S., Ergün T., Lakadamyalı H.

We present here an asymptomatic case of a bilateral cerebello-pontine angle lipoma incidentally diagnosed by magnetic resonance imaging. Intracranial lipomas are rare and comprise just 0.1-1.5% of all intracranial tumors, and are mostly located in the corpus callosum. Cerebello-pontine angle (CPA) or internal acoustic canal (IAC) locations, on the other hand, are rather rare, and usually unilateral. Bilateral locations, as with the case presented here, were reported in only three cases in the literature. Cerebello-pontine angle and IAC lipomas typically infiltrate the neighboring cranial nerves (5, 7 and 8), causing progressive neurological deficits in 95% of cases. However, cases of bilateral CPA/IAC lipomas similar to this case are interesting because of their being asymptomatic.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):106-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale