Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Primer nazofarenks tüberkülozu
 

Primer nazofarenks tüberkülozu

Karasalihoğlu A., Taş A., Yağız R., Koçyiğit M.

Primer nazofarengeal tüberküloz servikal lenfadenopati ile karşımıza çıkan nadir bir hastalıktır. Nazofarengeal tüberkülozun nazofarengeal karsinomdan ayrımı oldukça zordur. Tanı için histolojik ve bakteriolojik değerlendirme gerekmektedir. On dokuz yaşında erkek hasta boyunda kitle, burunda tıkanma, gece terlemeleri ve kilo kaybı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Hastanın klinik görünümü nazofarenksin malign tümörü ile benzerdi. Histolojik ve bakteriolojik olarak çalışılarak tüberküloz tanısı kondu. Uygulanan antitüberküloz tedavisinden sonra hastanın yakınmaları düzeldi. Bu yazıda primer nazofarengeal tüberküloz olgusu sunuldu.

Primary nasopharyngeal tuberculosis

Karasalihoğlu A., Taş A., Yağız R., Koçyiğit M.

Primary nasopharyneal tuberculosis is a rare disease which is commonly present with cervical lymphadenopathy. It is hard to differenciate the diagnosis of tuberculosis from nasopharyngeal carcinoma. Histologic and bacteriologic evaluation is required for diagnosis. A male patient at the age of nineteen applied to our clinic with the complaints of a mass in the neck, congestion in the nose, night sweating and weight loss. Clinical presentation of the patient was similar to that of a malignant tumor of the nasopharynx. Histologic and bacteriologic study supported the diagnosis of tuberculosis. After antituberculosis therapy, the complaints of the patient regressed. We present a nasopharyngeal tuberculosis case in this study.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):109-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale