Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » 3G cep telefonlarının sağlık açısından ülkemize getirebileceği sorunlar
 

3G cep telefonlarının sağlık açısından ülkemize getirebileceği sorunlar

Enöz M.

Elektromanyetik kirlenmenin, teknolojik ilerlemelere paralel olarak giderek arttığı şu günlerde, gözle görülemeyen, hatta kısa sürede farkedilemeyen birçok etkiye maruz kalmaktayız. Önceleri tedavi amacıyla kullanılan elektromanyetik dalgalar, günlük yaşamda kontrolsüz bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Ülkemizde 3. jenerasyon (3G) telefonların kullanıma girmesiyle elektromanyetik kirlenme katlanarak artmış ve sağlık açısından bir çok tehlikeyi de beraberinde getirmiştir. Bu makalede çok geniş kapsamlı bir konu olan elektromanyetik kirlenme ve 3G telefonların kullanılmaya başlanmasıyla çok hızlı bir şekilde artan bu kirlenmenin yaratabileceği sorunlar literatür bilgisi ışığında özetlenmeye çalışılmıştır.

The health problems which can brougth by 3G cell phones to our country

Enöz M.

At present, we are being exposed to electromagnetic pollution which is steadily increasing parallel to the technological advancements and which is invisible and unnoticeable in the short run. Electromagnetic waves which were previously used for therapeutic reasons have recently been uncontrollably used in daily life. By widespread use of 3rd generation (3G) cellular phones, the electromagnetic pollution has multiplied and brought us a huge amount of health dangers in our country. In this article, electromagnetic pollution, which is a comprehensive topic, and problems related with this kind of pollution which is rapidly increasing due to recent wide use of 3G cell phones are summarized in the light of the literature.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):115-121

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale