Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi
 

Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi

Katılmış H., Öztürkcan S., Çallı Ç., İlknur A. E., Başoğlu S., Dündar R., Tayfun M.A., Tuna B., Aslan H.

Amaç: Stomal nüksün risk faktörleri değerlendirildi ve bu faktörlerin önemi vurgulanarak ortaya kondu. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışma, geriye dönük olarak, total larenjektomi yapılan 119 larenks kanserli hasta (116 erkek, 3 kadın; ort. yaş 56.8 yıl; dağılım 31-86 yıl) ile yapıldı. Tüm hastalar primer tümörün T evresine, tümörün bulunduğu yerleşim yerine, trakeotominin ameliyat öncesi veya sonrası açılma zamanına, uygulanan tedavi modalitesine, ameliyat sonrası dönemde farengokütanöz fistül varlığı ve servikal lenf nodu yayılım varlığına göre değerlendirildi. Bulgular: Yüz on dokuz hastanın beşinde (%4.2) stomal nüks gelişti. Stomal nüks gelişimi total larenjektomi sonrası altı ay ile üç yıl arasında (ort. 16.6 ay) oluştu. Sonuç: Bu ölümcül komplikasyonun tedavisi zor olmakla birlikte, prognozu da iyi değildir. Yaptığımız çalışma sonucunda subglottik tutulum varlığı ve tümörün ileri evreli olması başlıca risk faktörleri olarak değerlendirildi.

Stomal recurrence after total laryngectomy: clinical and patological analysis of risk factors

Katılmış H., Öztürkcan S., Çallı Ç., İlknur A. E., Başoğlu S., Dündar R., Tayfun M.A., Tuna B., Aslan H.

Objectives: The aim of this study is to evaluate risk factors for stomal recurrence and to state and emphasize the importance of these factors. Patients and Methods: This study was carried out retrospectively on 119 patients (116 males, 3 females; mean age 56.8 years; range 31 to 86 years) with larynx cancer who underwent total laryngectomy. All patients were examined for T-stage and location of primary tumor, tracheotomy (preoperative or postoperative) opening time, modality of applied treatment, presence of pharyngeal stoma fistula and presence of cervical lymph node metastasis in the postoperative period. Results: Five patients (4.2%) out of 119 had stomal recurrence. Development period of stomal recurrence after laryngectomy was found to be between six months and three years (mean: 16.6 months). Conclusion: The treatment of this fatal complication is very difficult, and it has a poor prognostic nature. As a result, presence of subglottic involvement and advanced tumors in our cases are considered as main risk factors.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):146-150

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale