Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Tiroid hemiagenezili bir hastada Graves hastalığına bağlı hiperkalsemi
 

Tiroid hemiagenezili bir hastada Graves hastalığına bağlı hiperkalsemi

Akıncı B., Demir T., Yeşil S., Kebapçılar L., Bayraktar F.

Tiroid hemiagenezisi embriyolojik yaşam sırasında bir tiroid lobunun gelişim yetersizliğine bağlı nadir bir anomalidir. Birçok tiroid hastalığı tiroid hemiagenezisine eşlik edebilir. Bu yazıda Graves’ hastalığına bağlı orta düzeyde hiperkalsemisi olan bir tiroid hemiagenezisi olgusu sunuldu. Kırk üç yaşında bir kadın bir ay içinde 5 kg’dan fazla kilo kaybı, sıcağa tahammülsüzlük ve aşırı terleme yakınması ile kliniğimize başvurdu. Son ay içinde belirli aralıklarla kusma, susama ve kabızlık semptomları vardı. Muayenesinde dehidrasyon bulguları olmaksızın taşikardisi olduğu saptandı. Nabız dakikada 110 idi. Hafif titremesi ve proksimal kas zayıflığı olan hastada tiroid glandın sağ lobunda hiperplazi ve asimetrik düz guatr saptandı. Tiroid fonksiyon testleri hipertiroidizm tanısını doğruladı. Hiperkalsemi tirotoksikozlu hastalarda saptanabilmesine karşın, yaptığımız literatür taramasına göre, hastamız tirotoksikoza bağlı hiperkalsemiye eşlik eden ilk tiroid hemiagenezisi olgusudur.

Hypercalcemia due to Graves’ disease in a patient with thyroid hemiagenesis

Akıncı B., Demir T., Yeşil S., Kebapçılar L., Bayraktar F.

Thyroid hemiagenesis is a rare anomaly due to failure of development of one thyroid lobe during embryological life. A lot of thyroid disorders may accompany thyroid hemiagenesis. In this report, we present a case of thyroid hemiagenesis, who had moderate hypercalcemia due to Graves’ disease. A 43-year-old woman presented with weight loss of more than 5 kg within one month, heat intolerance, and increased sweating. For the past month, she had been troubled by intermittent symptoms of vomiting, thirst, and constipation. On examination, she had tachycardia with no signs of dehydration. Pulse rate was 110 per minute. She had fine tremor, proximal muscle weakness, and asymmetric smooth goiter and hyperplasia in the right thyroid gland. Thyroid function tests confirmed the diagnosis of hyperthyroidism. Although hypercalcemia may be detected in patients with thyrotoxicosis, to the best of our knowledge, this is the first case report of thyroid hemiagenesis accompanying hypercalcemia due to thyrotoxicosis.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):159-162

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale