Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Boyun diseksiyonunda bulunan tesadüfi patolojiler: Nadir bir olgu sunumu
 

Boyun diseksiyonunda bulunan tesadüfi patolojiler: Nadir bir olgu sunumu

Ünal M., Karabacak T., Gürses İ.

Boyun diseksiyonu örneklerinin patolojik incelemesinde lenf nodlarında beklenmedik bulgular nadiren ortaya çıkabilir. Bu bulgular ikinci bir primer tümör varlığı veya enflamatuvar hastalıklar şeklinde olabilir; bunların saptanması hastaya yaklaşım ve prognozu etkileyebilir. Yetmiş yaşında, larenks skuamöz hücreli karsinomlu erkek hastada, boyun diseksiyonu örneğinin patolojik değerlendirmesinde skuamöz hücreli karsinom yayılımına ek olarak lenf nodlarında tesadüfen tiroid papiller karsinomu ve nekrotizan granülomatöz iltihap bulundu. Bu nadir birlikteliğin tanısı, tedavisi ve prognozu güncel literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Incidental pathologies found in neck dissection: an unusual case report

Ünal M., Karabacak T., Gürses İ.

During the pathologic examination of neck dissection specimens, unexpected findings within lymph nodes may occasionally be uncovered. Such findings may include the presence of a second primary tumor or inflammatory disease, the discovery of which may have implications on management and prognosis. Incidental papillary thyroid carcinoma and necrotizing granulomatous inflammation were found in addition to squamous cell carcinoma metastasis in the pathological study of the neck dissection specimen in a 70-year-old male patient with laryngeal squamous cell carcinoma. The diagnostic, therapeutic and prognostic features of this rare association were discussed in the light of the current literature.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):167-170

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale