Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Erişkin hiperfonksiyonel disfonili hastalarda ses terapisinin etkisi
 

Erişkin hiperfonksiyonel disfonili hastalarda ses terapisinin etkisi

Kandoğan T., Koç M., Aksoy G.

Amaç: Bu retrospektif çalışmada, erişkin hiperfonksiyonel disfonili hastaların tedavi sonuçları tartışıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2002-Mayıs 2007 tarihleri arasında ses terapi seanslarını tamamlayan 91 erişkin hasta (59 kadın, 32 erkek; ort yaş: 37 yıl; dağılım 18-54 yıl) çalışmaya dahil edildi. Ses terapisi planı, algılama yeteneğinin geliştirilmesi, tonus regülasyonu, fizyolojik nefes alma ve sesin fizyolojik kullanımı üzerine odaklı yapıldı. Özellikle Koblenzer, Smith, Fröschels, Höller-Zangenfeind ve Pahn teknikleri ses terapi planına eklendi. Hastalara ses terapisi haftada bir veya iki haftada bir 30-45 dakika süreyle uygulandı. Hastalar ortalama sekiz seans terapi gördü. Tüm hastalara ses terapisi aynı ekip tarafından verildi. Sesin kullanımı ve hijyenine ait bilgilendirme de yapıldı. Sesin objektif ve subjektif değerlendirmesinde sırasıyla disfoni şiddet indeksi (DŞİ) ve ses handikap indeksi (SHİ) skorları kullanıldı. Bulgular: Ses terapisi sonrasında DŞİ –1.4’ten 1.1’e çıktı ve SHİ’de 72’den 43’e düştü. Ses terapisinin klinik olarak başarılı olduğu bulundu. Sonuç: Bu sonuçlar hiperfonksiyonel disfonili hastaların ses terapisinden faydalandığını göstermektedir.

Effectiveness of voice therapy in hyperfunctional dysphonia in adult patients

Kandoğan T., Koç M., Aksoy G.

Objectives: In this retrospective study, voice therapy results of adult patients with hyperfunctional voice disorders were discussed. Patients and Methods: Ninety-one adult patients (59 females, 32 males; mean age: 37 years; range 18 to 54 years) who completed their voice therapy sessions between May 2002 and May 2007 were included in this study. The voice therapy plan was focused on developing competence in perception, tonus regulation, physiological breathing and physiological use of voice. Especially Koblenzer, Smith, Fröschels, Höller-Zangenfeind and Pahn techniques were included in the plan. Patients had voice therapy sessions every one or two weeks for about 30-45 minutes. On average, patients had eight sessions. Voice therapy was conducted by the same voice therapy team to the patients. Vocal use and hygiene guidelines were also explained to the patients. In the objective and subjective evaluation of voice, disphonia severity index (DSI) and voice handicap index (VHI) scores were used respectively. Results: After voice therapy, DSI increased from –1.4 to 1.1 and VHI decreased from 72 to 43. Voice therapy was found to be succesful clinically. Conclusion: These results suggest that patients withhyperfunctional voice disorder benefits fromvoice therapy.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):198-202

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale