Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Serebellopontin köşe lipoması: İki olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi
 

Serebellopontin köşe lipoması: İki olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi

Korkut N., Tuskan K., Öğreden Ş., Işıldak H.

Bu yazıda iki serebellopontin köşede lipomu olgusu sunuldu. Ayrıca literatürde yer alan serebellopontin köşede lipom olguları tartışıldı. Literatüre göre serebellopontin köşe lipomları kadınlarda daha sık görülmektedir. Bu olgularda tespit edilen tümörlerin boyutu ortalama 10.26 mm (dağılım: 1-26 mm) olarak bildirilmiştir. En sık başvuru semptomu %56 ile işitme kaybı iken bunu %40 ile çınlama takip etmekteydi, hiç semptomu olmayan rastlantısal olguların oranı ise %9’du. Olguların %56’sına cerrahi girişim uygulanmış ancak bunların %36’sında tam rezeksiyon yapılabilmiştir. Her iki olgumuzda da lezyonlar sağ kulaktaydı ve lezyonların ölçüsü 7x4 ve 5x3 mm idi. Kulakta çınlama ve dolgunluk hissi her iki olgudaki başlıca yakınma nedenleriydi. Olgularımızdan birinde bu yakınmalara ek olarak işitme kaybı ve vertigo vardı. İki olguda da cerrahi girişim yapılmadı. Hastalar aynı yaklaşımla sorunsuz takip edilmektedir. Manyetik rezonans görüntülemenin kullanıma girmesiyle birlikte, histolojik olarak doğrulama gereği azalmıştır. Bu lezyonlara uygulanacak cerrahi sırasında morbidite oldukça yüksektir ve tam bir rezeksiyon olasılığı da düşük olduğundan tavsiye edilen yaklaşım yakın takiptir.

Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature

Korkut N., Tuskan K., Öğreden Ş., Işıldak H.

Here we report two cases with cerebellopontine angle lipoma. Cerebellopontine angle lipomas previously reported in the literature were reviewed. The review of the literature revealed the condition is more prevalent in women. The median tumor size was 10.26 (range: 1 to 26) mm. It was noted that these tumors are most frequently associated with hearing loss (56%) and tinnitus (40%), while 9% demonstrate no symptoms. Fifty-six percent of these patients had been operated, however complete resection had been accomplished in only 36% of patients. In our cases, the tumor sizes were 7x4 and 5x3 mm. Tinnitus and ear fullness were major complaints in both cases. One case had hearing loss and vertigo in addition to these complaints. Surgery was not performed for these cases. The patients have been followed up using same approach without any complication. Histopathological diagnosis is rarely necessary with the widespread use of magnetic resonance imaging. Because of the potential for significant morbidity with resection of these lesions, conservative follow-up is the best approach for cerebellopontine angle lipoma.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):207-211

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale