Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Dış kulak kanalının nadir bir vasküler tümörü: Kapiller hemanjiyom
 

Dış kulak kanalının nadir bir vasküler tümörü: Kapiller hemanjiyom

Özkul H., Yaşar H., Somay A.

Otuz iki yaşında kadın hasta, 10 aydan beri aralıklı olarak sağ kulak kanaması yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. İşitme kaybı veya pulsatil çınlama öyküsü yoktu. Kulak mikroskobu ile yapılan muayenesinde, sağ dış kulak kanalı kemik kısmının ön-üst bölümünde kırmızımsı renkte, yaklaşık olarak 1 cm boyutunda, bir kitle saptandı. Timpanik membran tutulumu yoktu. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde, sağ dış kulak kanalında, kulak zarından 0.5 cm uzaklıkta, 0.6x0.8 cm boyutlarında yumuşak doku kitlesi saptandı. Kitle lokal anestezi altında kanal içi yaklaşımla çıkarıldı. Histopatolojik inceleme sonucu kapiller hemanjiyom olarak bildirildi. Ameliyat sonrası dördüncü yılında hastanın kontrollerinde yineleme yoktu. Dış kulak kanalı hemanjiyomu nadir görülen bir kulak hastalığıdır. Genellikle kapiller veya kavernöz hemanjiyom olarak sınıflandırılmaktadır. Literatüre göre olgumuz dış kulak kanalı kapiller hemanjiyomlu bildirilmiş ikinci olgudur.

A rare vascular tumor of the external auditory canal: the capillary hemangioma

Özkul H., Yaşar H., Somay A.

A 32-year-old woman presented to our department with a 10-month history of right-sided intermittant otorrhagia. There was no history of hearing loss or pulsatile tinnitus. Otomicroscopic examination revealed a reddish mass arising from the right antero-superior portion of bony canal wall, which measured about 1 cm in diameter. The tympanic membrane seemed to be uninvolved. A computed tomography scan of the temporal bone showed 0.6x0.8 cm diameter soft-tissue mass arising from the right external auditory canal, 0.5 cm away from tympanic membrane. The lesion was excised via a transcanal approach under local anesthesia. The histopathologic assessment indicated a capillary hemangioma. There was no recurrence four years after the surgery. Hemangioma of the external auditory canal is a rare otologic entity. It is commonly classified as capillary or cavernous hemangioma. According to the literature, this case represents the second patient with capillary hemangioma of the external auditory canal.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):212-215

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale