Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Kulak Burun Boğaz acili olarak başvuran nadir büyüklükte subakut nekrotizan siyaladenit olgusu
 

Kulak Burun Boğaz acili olarak başvuran nadir büyüklükte subakut nekrotizan siyaladenit olgusu

Eyibilen A., Kaya Z., Aladağ İ., Köseoğlu D., Özkan F., Özkan Ç. N.

Subakut nekrotizan siyaladenit, küçük tükürük bezlerinde görülen enflamatuvar nekrotizan bir hastalıktır. Olguların çoğu üst damak yerleşimlidir. Bu yazıda, aşırı kanama, üst solunum yolu tıkanıklığı ve hipovolemi bulgularıyla kliniğimize acilen refere edilen 36 yaşında erkek hasta sunuldu. Oral kavite ortaya konduğunda üst damakta protrude olmuş kanamalı büyük bir kitle varlığı görüldü. Tanısal olmayan birinci biyopsiden sonra ikinci biyopsi alındı ve histopatolojik olarak tükürük bezi asiner hücrelerinde yoğun enflamasyon ve nekroz görüldü. Lezyonun histolojik özellikleri ve mevcut kliniğine göre subakut nekrotizan siyaladenit tanısı kondu. Nadir bir lezyon olan subakut nekrotizan siyaladenit olgusunun, acil olarak kulak burun boğaz kliniğine gelmiş olması çok daha nadirdir. Tükürük bezinin malign hastalıklarıyla karıştırılabilen subakut nekrotizan siyaladenitte gereksiz cerrahiden kaçınmak için doğru tanı konması esastır.

An unusual giant subacute necrotizing sialadenitis as an emergency case of otolaryngology

Eyibilen A., Kaya Z., Aladağ İ., Köseoğlu D., Özkan F., Özkan Ç. N.

Subacute necrotizing sialadenitis is an inflammatory necrotizing lesion occurring in minor salivary glands. Most cases occur in the palatal region. In this article, we reported a 36-year-old man referred to our clinic as an emergency with the complaints of excessive bleeding, airway obstruction and hipovolemia. Intraorally, there was a hemorrhagic, protruding giant mass in the palatal region. Following the first biopsy, which was not diagnostic, a second biopsy was performed. Histopathologic examination showed acinar cell necrosis and dense inflammation of the affected minor salivary glands in the second biopsy. The diagnosis of subacute necrotizing sialadenitis was made on the basis of clinical and histologic features of the lesion. Subacute necrotizing sialadenitis is a rare lesion, and admittance to the otolaryngology clinic as an emergency case is much rarer. To avoid unnecessary surgical intervention, it is necessary to diagnose subacute necrotizing sialadenitis correctly, which can be confused with malignant diseases of the salivary glands.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):216-219

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale