Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » İnfraorbital yerleşimli tüberküloz lenfadenit: Olgu sunumu
 

İnfraorbital yerleşimli tüberküloz lenfadenit: Olgu sunumu

Paksoy M., Aydın S., Hardal Ü., Oktay A., Altın G.

İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olan tüberküloz son yıllarda tekrar önemli bir sağlık sorunu haline gelmeye başlamıştır. En çok akciğerlerde yerleşmekle beraber; lenf bezi, deri, meninks, dalak, surrenal bezler gibi organları da tutmaktadır ve akciğer dışı tutulumlar ekstrapulmoner tüberküloz formları altında incelenmektedir. Tüberküloz lenfadeniti ekstrapulmoner tüberkülozun en çok rastlanan klinik formudur ve en sık servikal lenf nodları etkilenmektedir. Elli yaşında kadın hasta, üç aydır giderek büyüyen, sol medial kantusdan başlayıp nazolabial sulkusa uzanan, sert kıvamlı, fikse kitle yakınması ile başvurdu. Manyetik rezonans görüntü incelemesinde T1 ağırlıklı görüntülerde kas yapıları ile izointens, T2 ağırlıklı görüntülerde ise hiperintens izlenen, kontrast madde tutan 20x18x15 mm ölçülerinde solid kitle tespit edildi. Genel anestezi altında kitle çıkarıldı ve histopatolojik inceleme sonucu tüberküloz lenfadenit olarak bildirildi. Tübekülozun baş-boyunda servikal bölge dışında da lenfadenite neden olabileceğini ve ayırıcı tanıda akıldan çıkarılmaması gerektiğini gösteren bu olgu, literatür eşliğinde tartışıldı.

Infraorbitally located tuberculous lypmhadenitis: a case report

Paksoy M., Aydın S., Hardal Ü., Oktay A., Altın G.

Tuberculosis, which is one of the oldest diseases of the human kind, is again becoming an important health issue in recent years . Although mostly seen in lungs, it can also be localized in the lymph nodes, skin, meninges, spleen, surrenal tissues, which is referred to as extrapulmonary forms of tuberculosis. Tuberculous lymphadenitis is the most common clinical form of extrapulmonary tuberculosis and it is generally localized in cervical lymph nodes. A 50-year-old female patient presented with a hard fixed mass originating from medial cantus ending at nasobial sulcus. In the magnetic rezonance imaging examination, a solid contrast enhancing mass 20x18x15 mm in size, which was isointensely monitored with muscular structures in T1 based visuals and hyperintense in T2 sequences, was seen. The mass was excised under general anesthesia and histopathological examination revealed tuberculous lymphadenitis. Thus, the case is discussed according to literature and shows us that tuberculosis may be the reason for lymphadenitis in the areas out of the cervical region and it should always be kept in mind in the differential diagnosis.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):220-223

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale