Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Basit horlama tedavisinde palatal Pillar implantlar
 

Basit horlama tedavisinde palatal Pillar implantlar

Coşkuner T., Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Sezen S.O., Salepci B., Yurteri G., Çağlayan B.

Amaç: Bu çalışmada horlama tedavisinde palatal implantların etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Basit horlaması olan ve apne hipopne indeksi 15’in altında bulunan 17 hastaya (10 erkek, 7 kadın; ort yaş 49.2±7.8 yıl; dağılım 31-66 yıl) klinik ve endoskopik değerlendirmelerin ardından palatal implant uygulandı. Tedavi başlangıcında ve 90 gün sonrasında horlama ile ilişkili semptomlar değerlendirildi ve hastalara polisomnografi uygulandı. Hastalar ve eşleri, horlamayı, apneyi, gündüz uykululuğunun yoğunluğunu ve süresini değerlendiren formları ve görsel analog skalalarını (GAS) tedavi başlangıcında ve implant uygulandıktan 90 gün sonra doldurdular. Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Hastalarda ameliyat sonrasında Epworth uykululuk skalası skorundaki düşme belirgindi (p<0.05). Ameliyat sonrası ortalama GAS horlama, apne ve gündüz uykululuk değerlerinde de istatistiksel olarak belirgin düzelme görüldü (p<0.01). Hiçbir hasta apnesinde kötüleşme bildirmedi, hastaların %5.9’u apnesinde değişme olmadığını, %94.1’i ise apnesinde belirgin azalma olduğunu bildirdi. Hastaların %76.4’ü ameliyat sonrasında horlamalarının, %88.3’ü ise gündüz uykululuklarının azaldığını bildirdi. Sonuç: Palatal implantlar, horlama tedavisinde, hastaya fazla rahatsızlık vermeden uygulanabilen güvenli ve etkili bir tedavidir. Tedavi öncesinde hastada gerçekçi beklentilerin oluşturulması, hastanın bu tedaviden memnuniyetini artıracaktır.

Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring

Coşkuner T., Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Sezen S.O., Salepci B., Yurteri G., Çağlayan B.

Objectives: In this study the efficacy of palatal implants for treatment of snoring was evaluated. Patients and Methods: Seventeen patients (10 males, 7 females; mean age 49.2±7.8 years; range 31 to 66 years) with primary snoring and an apnea-hypopnea index of less than 15 were treated with palatal implants after clinical and endoscopic examination. Snoring-related symptoms were evaluated at baseline and 90 days after surgery and polysomnography was performed. Patients and their spouses completed questionnaires and visual analog scales (VAS) evaluating snoring, apneas, and the intensity, duration, and social effects of daytime sleepiness at baseline and 90 days after surgery. Pre- and postoperative assesment results were compared. Results: Epworth sleepiness scale score was significantly decreased in the postoperative period (p<0.05). Postoperative mean VAS snoring, apnea, and daytime sleepiness scores were also significantly improved (p<0.01). No patients reported worsening of apnea, 5.9% of patients reported no change in apnea, and 94.1% of patients reported a marked decrease in apneas. In the postoperative period, 76.4% of patients reported reduced snoring, and 88.3% of patients reported reduced daytime sleepiness. Conclusion: Palatal implants have been demonstrated to be a safe and effective treatment for snoring with minimal patient discomfort. Establishing realistic pretreatment expectations can maximize patient satisfaction.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(5):239-245

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale