Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Alerjik rinitte oksidatif stres göstergesi olarak ileri oksidasyon protein ürünleri
 

Alerjik rinitte oksidatif stres göstergesi olarak ileri oksidasyon protein ürünleri

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Basınoğlu F.

Amaç: Bu çalışma memeli sistemlerde proteinlere özgü oksidatif stres varlığının bir göstergesi olma potansiyeline dayanarak, alerjik rinitli hastaların plazmalarında ileri oksidasyon protein ürünleri (İOPÜ) olarak da bilinen ditirozin içerikli protein çapraz bağ ürünleri düzeyinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amacıyla tasarlandı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışma Aralık 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve alerjik rinit tanısı konan 40 hasta (18 erkek, 22 kadın; ort. yaş 29 yıl; dağılım 10-53 yıl) ve sağlıklı 40 gönüllü (16 erkek, 24 kadın; ort. yaş 31 yıl; dağılım 13-48 yıl) ile gerçekleştirildi. Majör semptomları olan hastalara deri prik testi yapılarak alerjik rinit tanısı kondu ve alerjik sensitizasyon serum IgE düzeyleri ile de desteklendi. İleri oksidasyon protein ürünlerinin tespiti için tüm hastalardan kan örnekleri alındı ve incelendi. Bulgular: Serum İOPÜ düzeyleri alerjik rinitli hastalarda (169.0±14.2 mol/L) kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (43.9±3.5 mol/L; p<0.001). Buna ek olarak, alerjik rinitli hastalarda saptanan ortalama serum IgE düzeyleri (308.2±38.5 IU/mL) alerjik sensitizasyon varlığını destekler düzeyde bulundu. Sonuç: Protein oksidasyonunun bilinen bir göstergesi olan serum İOPÜ düzeyinin tespiti, alerjik rinit etyopatogenezinde oksidatif stresin rolünü belirlemek açısından faydalı bir yöntem olarak gözükmektedir.

Advanced oxidation protein products as an oxidative stress marker in allergic rhinitis

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Basınoğlu F.

Objectives: This study was designed to compare the levels of dityrosine-containing protein cross-link products, also known as advanced oxidation protein products (AOPP); in patients with allergic rhinitis with those in healthy individuals considering the fact that AOPP has the potential to be a marker of oxidative stress specific to proteins in mammalian systems. Patients and Methods: This study was performed on 40 patients (18 males, 22 females; mean age 29 years; range 10 to 53 years) with allergic rhinitis admitted to our clinic between December 2008 and January 2009 and on 40 healthy volunteers (16 males, 24 females; mean age 31 years; range 13 to 48 years). Skin prick test was performed to establish a diagnosis of allergic rhinitis in patients with major symptoms and allergic sensitization was also supported with serum IgE levels. Blood samples were obtained and examined in all patients to determine AOPP. Results: Serum AOPP levels were significantly higher in patients with allergic rhinitis (169.0±14.2 mol/L) compared to controls (43.9±3.5 mol/L; p<0.001). In addition, mean serum IgE levels of patients with allergic rhinitis (308.2±38.5 IU/ml) were found to support the presence of allergic sensitization. Conclusion: Determining the levels of serum AOPP, a well-known marker of protein oxidation, appears to be a useful method in determining the role of oxidative stress in the etiopathogenesis of allergic rhinitis.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):279-284

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale