Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Orta meatusta konka bullozaya benzer yabancı cisim: Olgu sunumu
 

Orta meatusta konka bullozaya benzer yabancı cisim: Olgu sunumu

Çınar F., Evren C., Taş E., Çorakçı S., Uğur B.M.

Birçok farklı görünüm sergilediğinden dolayı nazal kavitede yabancı cisim tanısı koymak bazen güç olabilir. Konka bulloza, orta konkanın farklı derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanır. Kırk üç yaşındaki kadın hasta son bir yıldır sağ burun deliğinden güçlükle nefes alma yakınması ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden, hastanın daha önce farklı merkezlerde rinosinüzit tanısı ile çeşitli medikal tedaviler gördüğü; burundan kokulu akıntı, hapşırma, kanama, halitozis sorunu olmadığı ve burna aldığı bir darbe, geçirdiği yüz, burun veya dental cerrahi öyküsü bulunmadığı öğrenildi. Bilgisayarlı tomografisinde konka bullozaya benzer görünüm vardı. Fizik muayene, laboratuvar bulguları ve alerji testleri normal olan hastaya genel anestezi altında, transnazal endoskopik yaklaşım uygulandı. Polipektomi ve unsinektomiyi içeren endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı ve yabancı cisim orta meatustan forsepsle çıkartıldı. Bir ay sonra yapılan kontrolde bir sorunla karşılaşılmadı.

Foreign body which resembles concha bulloza in the middle meatus: a case report

Çınar F., Evren C., Taş E., Çorakçı S., Uğur B.M.

Diagnosis of foreign body in the nasal cavity may be difficult because it has a wide variety of presentations. Concha bullosa is defined as the pneumatization of the middle concha in various degrees. A 43-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaint of breathing difficulty through her right nostril which had been going on for the last year. She had had some medical treatments previously in some different medical centers, there wasn’t purulent discharge with unpleasant odour, bleeding and halitosis in the nose and there wasn’t a history of a blow to the nose or a history of previous facial, nasal or dental surgery. In the computed tomography there was an image resembling concha bullosa. Transnasal endoscopic approach was used, under general anesthesia, in the patient, whose physical examination results, laboratory findings and allergy test results were normal. Endoscopic sinus surgery was performed including polypectomy, right uncinektomy and the foreign body was removed from the middle meatus using a forceps. No complications were observed in the follow-up control one month later.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):307-310

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale