Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Zenker divertikülü: Olgu sunumu
 

Zenker divertikülü: Olgu sunumu

Kocatürk S., Doğan C., Beriat G. K.

Zenker divertikülleri; farengeal mukozanın posteriyor farengeal duvarda bulunan, inferior konstrüktör farengeal kasın oblik lifleri ile krikofarengeal kasın transfers lifleri arasındaki Killian açıklığı olarak bilinen zayıf alandan fıtıklaşması sonucu oluşan pulsiyon tipinde farengoözofageal divertiküllerdir. Zenker divertikülü hastalarında başta disfaji olmak üzere servikal bölgede takılma hissi, kilo kaybı, regürjitasyon, öksürük, aspirasyon gibi semptomlar görülebilmektedir. Bu hastalar başta disfaji yakınmasıyla Gastroenteroloji ve Kulak Burun Boğaz kliniklerine başvurmakta ve çoğu zaman rutin fizik muayenelerinin normal olması nedeni ile hastalıklarının tanı ve tedavisinde geç kalınmaktadır. Bu nedenle disfaji yakınmasıyla başvuran özellikle yaşlı hastalarda farengoözofageal divertikül ön tanısı mutlaka düşünülmeli, baryumlu pasaj grafileri ve gerekiyorsa endoskopik yöntemler ile mutlaka değerlendirilmelidir. Biz makalemizde, Zenker divertikülü nedeni ile açık divertikülektomi ve posteriyor krikofarengeal miyotomi uyguladığımız 67 yaşındaki olguyu sunarak, hasta seçimi ve hastalığın cerrahisi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları belirttik.

Zenker diverticulum: a case report

Kocatürk S., Doğan C., Beriat G. K.

Zenker’s diverticulum is a pulsion typed pharyngoeosophageal diverticle caused by the herniation of the pharyngeal mucosa, standing beside the posterior pharyngeal wall, through the Killian opening which is known as the weak area between the inferior constructor muscle’s oblique fibres and transverse fibres of cricopharyngeal muscle. In patients with Zenker’s Diverticulum, symptoms such as disfagia, globus in the cervical area, weigth loss, regurgitation, cough, and aspiration. These patients are primarily admitted to the Gastroenterology and Othorhinolaryngology clinics with the complaint of disfagia and the diagnosis of this disease is mostly established late and the treatment is started late because the results of their physical examinations seem normal. Therefore, especially in the patients who have disfagia complaint, pharyngoeosophageal diverticle prediagnosis should be thought and that should be examined by passage graphies with barium and endoscopic methods, if needed. In this article, we presented the 67-year-old Zenker’s Diverticulum patient in whom we performed open diverticulectomy and posterior cricopharyngeal myotomy, and we specified the important points in choosing the patient and the type of surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):311-315

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale