Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda modifiye uvulopalatofarengoplasti sonuçlarımız
 

Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda modifiye uvulopalatofarengoplasti sonuçlarımız

Gedikli O., Meriç A., Korkut Y., Sürmen N., Kahya V.

Amaç: Bu çalışmada horlama ve obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda uyguladığımız modifiye uvulopalatofarengoplasti ameliyatı sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2007 - Mayıs 2009 tarihleri arasında kliniğimizde horlama ve obstrüktif uyku apne sendromu tanısı konan ve modifiye uvulopalatofarengoplasti ameliyatı uygulanan 20 hasta (9 kadın, 11 erkek; ort. Yaş 44.4 yıl; dağılım 31-67 yıl) ileriye yönelik olarak değerlendirildi. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası klinik bulgular, polisomnografi ve Epworth uykululuk skalası ile değerlendirildi. Olgulara ameliyat sonrası polisomnografi en erken dördüncü, en geç 25’inci ayda yapıldı. Bulgular: Polisomnografik değerler açısından apne süresi hariç, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Fakat Epworth uykululuk skalasına göre ameliyat sonrası değerlerde ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı azalma görüldü. Dört ila sekiz ay takip edilen hastalarla 12 ila 25 ay takip edilen hastalar arasında da anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç: Sürekli pozitif hava yolu basıncı veya oral aparey gibi cihazlara uyumsuz obstrüktif uyku apne sendromlu hastalara modifiye uvulopalatofarengoplasti cerrahi yöntemi bir seçenek olarak sunulabilir.

Our results with respect to uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome

Gedikli O., Meriç A., Korkut Y., Sürmen N., Kahya V.

Objectives: In this study we evaluated the results of modified uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obsructive sleep apnea syndrome. Patients and Methods: Twenty patients (9 females, 11 males; mean age 44.4 years; range 31 to 67 years) who were diagnosed to have obstructive sleep apnea syndrome and snoring and who underwent modified uvulopalatopharyngoplasty were evaluated prospectively. The patients were evaluated considering pre- and postoperative symptoms, polysomnography, and Epworth sleepiness scale. Postoperative polysomnography was performed in the 4th month at the earliest and in the 25th month at the latest. Results: With respect to polysomnography, there were no significant differences between pre- and postoperative values except duration of apnea. However, there was significant decrease in postoperative values when compared to preoperative values regarding Epworth sleepiness scale. There were no significant differences between the patients followed up for four to eight months and those followed up for 12 to 25 months. Conclusion: Modified uvulopalatopharyngoplasty may be a method of choice in patients with obstructive sleep apne syndrome who are not compatible with continuous positive airway pressure or oral apparatus.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):33-37

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale