Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » İnternal juguler ven akımı ve devamlılığının fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında power dubleks Doppler
 

İnternal juguler ven akımı ve devamlılığının fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında power dubleks Doppler

Aksoy F., Veyseller B., Açıkalın M., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Bayraktar İ. G. F.

Amaç: Fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında internal juguler ven kan akımının devamlılığı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2001 - Mart 2003 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde; larenks, hipofarenks ve intraoral kavitenin tümörleri nedeniyle ameliyat edilen 25 hasta (6 kadın, 19 erkek; ort. yaş 53.9 yıl; dağılım 30-71 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kırk iki fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında, internal juguler venler değerlendirildi. Power dubleks Doppler ultrasonografi ile; juguler ven kan akımı, trombüs varlığı veya yokluğu, ven çapı ve kan akım hızı değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda internal juguler ven devamlılığı %95.2 olarak bulundu ve tromboz sadece iki hastada saptandı. Kan akım hızının, trombüs saptanan hastalarda, trombüs saptanmayan hastalardan anlamlı derecede daha düşük olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç: Fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında, hastaların büyük kısmında internal juguler ven kan akımının devamlılığının sağlandığı görüldü.

Assessment of internal jugular vein flow and patency with power duplex Doppler ultrasonography after functional

Aksoy F., Veyseller B., Açıkalın M., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Bayraktar İ. G. F.

Objectives: The purpose of this study was to assess the patency of the internal jugular vein after functional neck dissection. Patients and Methods: Twenty-five patients (6 females, 19 males; mean age 53.9 years; range 30 to 71 years) who were operated on because of larynx, hypopharynx and intraoral cavity tumors in the Ear, Nose and Throat Clinic of Haseki Training and Research Hospital between January 2001 and March 2003 were included in the study. Internal jugular veins were evaluated after 42 functional neck dissections. By means of power duplex Doppler ultrasonography, the jugular blood flow, presence or absence of a thrombus, diameter of the vein, velocity of the blood flow were evaluated. Results: In our study the internal jugular vein patency rate was found to be 95.2%, and thrombosis was detected only in two patients. Blood flow velocity in patients with thrombus was found to be significantly lower than that observed in patients without thrombus (p<0.05). Conclusion: It was observed that blood flow of the internal jugular vein was ensured in most patients after functional neck dissection.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):38-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale