Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Nadir bir intranazal Mantle hücreli lenfoma olgusu
 

Nadir bir intranazal Mantle hücreli lenfoma olgusu

Dahanayake G., Rokade A., Ghosh S., Raut V.

Elli altı yaşında beyaz ırktan bir erkek hasta, bir yıldır var olan sağ tek taraflı burun tıkanıklığı yakınması ile kliniğimize sevk edildi. Anteriyor rinoskopik muayenede ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde, sağ burun deliğini tamamen kapatan ve alt konkadan ayırt edilemeyecek şekilde alt meatusa yerleşmiş olan kitle saptandı. Biyopsi, histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal analizler sonucunda hastaya Mantle hücreli lenfoma tanısı konuldu. Bilgimiz dahilinde literatürde burun içi kitlesi olarak bir Mantle hücreli lenfoma olgusu sunulmamıştır. Bu çalışmada klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerin yanı sıra tedavideki son ilerlemeler de güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

A rare case of nasal Mantle cell lymphoma

Dahanayake G., Rokade A., Ghosh S., Raut V.

A 56-year-old Caucasian man was referred to our clinic with the complaint of right sided unilateral nasal blockage which had been present for one year. Anterior rhinoscopy and computed tomograpy scan revealed a mass, filling the right nostril completely and lying in the right inferior meatus inseparable from the inferior turbinate. Following the biopsy, histopathological examination and immunohistochemical analyses, the diagnosis of Mantle cell lymphoma was established. To our knowledge, there have been no previous reports of a Mantle cell lymphoma presenting as an intranasal mass in the literature. In this article the clinical, radiological and pathological features as well as recent advances in treatment are discussed in the light of current literature.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):44-47

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale