Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Obs. Uyku apneli hastalarda Müller manevrasıyla üst hava yolunun çoklu seviyeli tıkanıklıkları tespit edebilir mi?
 

Obs. Uyku apneli hastalarda Müller manevrasıyla üst hava yolunun çoklu seviyeli tıkanıklıkları tespit edebilir mi?

Kürkçüoğlu S., Enöz M., İnançlı M., Tunçel Ü.

Amaç: Müller manevrası (MM)’nın obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)’nun şiddeti ve üst hava yolundaki tıkanıklık seviyesinin tespitindeki rolü ortaya kondu. Hastalar ve Yöntemler: Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, uyku ve horlama polikliniğinde, OUAS şüphesiyle başvuran MM’de dahil olmak üzere rutin kulak burun boğaz muayenelerini takiben polisomnografi yapıldı. Çalışmaya 221 OUAS’li hasta (142 erkek, 179 kadın; ort. Yaş; 46.63 yıl; dağılım 17-82 yıl) dahil edildi. Bulgular: Apne hipopne indeksi (AHİ) sonuçları ile vücut kitle indeksi (VKİ), tonsil büyüklüğü ve MM’de tespit edilen tıkanıklık şiddeti arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Müller manevrası sonuçları ile Epworth uykululuk skalası (EPUS) arasında anlamlı fark tespit edildi (r=0.213 ve p<0.001). Epworth uykululuk skalası sonuçları, VKİ ve boyun çevresi ölçüm sonuçlarıyla ilişkili bulundu (p<0.05). Tıkanıklık seviyesinin EPUS sonucuna etkisi görülmedi (p=0.235). Tıkanıklığın tek ya da birkaç seviyeli oluşunun da EPUS’ye etkisi tespit edilmedi (p=0.088). Sonuç: Müller manevrasıyla tespit edilen tıkanıklık şiddeti AHİ sonuçlarına göre OUAS şiddetiyle bağlantılı bulunmamasına rağmen EPUS ile bağlantılı bulundu. Epworth uykululuk skalası ile MM arasındaki bu ilişkinin, OUAS hastalarında oluşan yumuşak damak ve etraf dokulardaki lokal enflamasyona ve OUAS’nin sistemik enflamatuvar etkisine bağlı olabileceği düşünüldü. Bu bağlantıyı araştırmak için daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Müller manevrası, OUAS şiddeti hakkında güvenilir bilgi sağlamasa da üst hava yolundaki darlık seviyelerinin tespitinde faydalı bir yöntemdir. Uvulopalatofarengoplasti; videoendoskopi.

Can the Müller maneuver detect multilevel obstruction of the upper airway in patientswith obstructive sleep apnea syndr.

Kürkçüoğlu S., Enöz M., İnançlı M., Tunçel Ü.

Objectives: Our aim is to figure out the role of Müller maneuver (MM) to detect the level of upper airway obstruction and the severity of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Patients and Methods: In this study, polysomnographies were made after the routine otorhinolaryngological examination including MM in patients admitted with OSAS suspicion in Ankara Oncology Training and Research Hospital’s Department of Otorhinolaryngology, Sleep Medicine Policlinic. Two-hundred and twenty-one OSAS patients (142 males, 179 females; mean age 47.63 years; range 18 to 82 years) were included to the study. Results: There weren’t any significant correlation among apnea hypopnea index (AHI) results and body mass index (BMI), tonsil size and obstruction severity due to MM (p>0.05). Müller maneuver scores are positively correlated to the Epworth sleepiness scale (EPSS) scores (r=0.213 and p<0.001). Epworth sleepiness scale scores are found to be correlated to BMI and neck circumference (p<0.05). Level of the airway obstruction doesn’t affects the EPSS scores (p=0.235). Also EPSS scores are not affected from uni or multilevel obstruction (p=0.088). Conclusion: The severity of the MM score is not correlated to the severity of OSAS according to AHI results, but it is found to be correlated to EPSS. Vibrating tissues caused local and systemic inflammation in OSAS patients. The correlation between EPSS and MM scores can be explained by this inflammatory process. Further prospective studies have to be done in this field. Müller maneuver in an awake patient might reflect the levels of the obstruction in sleep conditions even though insufficient for figuring out the severity of OSAS.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(2):84-88

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale