Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Parotis kitlesini taklit eden toksoplazma lenfadeniti
 

Parotis kitlesini taklit eden toksoplazma lenfadeniti

Özçelik T., Aydil U., Kutluay L.

Toksoplazmosis, kuşlar ve insanlar dahil olmak üzere memelileri enfekte edebilen bir zorunlu hücre içi protozoon olan Toxoplazma gondii tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Hastalık dünyanın her bölgesinde yaygındır ve en sık görülen klinik şekli yaygın veya bölgesel lenfadenopatidir. Ancak parotis kitlesi şeklinde ortaya çıkan toksoplazmosis literatürde oldukça nadir bildirilmiştir. Otuz yedi yaşında bir kadın bir aydır olan parotis bölgesindeki ağrısız kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede 2x2 cm boyutlarında, sert, hareketli, yüzeyel yerleşimli ve ağrısız bir parotis kitlesi tespit edildi. Parotis neoplazmı tanısı ile yüzeyel parotidektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu, toksoplazma lenfadeniti tanısını desteklemekteydi. Çalışılan spesifik serum immünoglobulin değerleri de toksoplazmosis tanısını doğruladı. Hastaya üç hafta süreyle rovamycine tedavisi uygulandı ve 12 aylık takibinde hastalık nüksüne rastlanmadı.

Toxoplasmosis lymphadenitis mimicking a parotid mass

Özçelik T., Aydil U., Kutluay L.

Toxoplasmosis is caused by an obligate intracellular protozoan, Toxoplasma gondii, which can infect birds and mammals including humans. The disease is common throughout the world, and the most common clinical form is generalized or localized lymphadenopathy. However, in the literature, toxoplasmosis manifesting as a parotid mass is extremely rare. A 37-year-old female was admitted to our department with a painless mass in the parotid region, which had been present for one month. Upon physical examination, a hard, mobile, superficially located, and painless parotid mass with a size of 2x2 cm was detected. Following the diagnosis of a parotid neoplasm, a superficial parotidectomy was performed. Histopathological examination of the surgical specimen supported a diagnosis of toxoplasmosis lymphadenitis. Specific serum immunoglobulin levels were studied and results also confirmed the diagnosis of toxoplasmosis. The patient was given rovamycine for three weeks, and on 12 months follow-up, the patient was still free of recurrence.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(2):97-99

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale