Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Astımlı ve astımlı olmayan nazal polipozisli hastaların nazal sekresyonlarındaki sitokin seviyeleri
 

Astımlı ve astımlı olmayan nazal polipozisli hastaların nazal sekresyonlarındaki sitokin seviyeleri

Peri A., Vojvodi D., Radulovi V., Miljanovi O.

Amaç: Bu çalışmada nazal polip (NP)’leri ve hastalığa eşlik eden astımı olan ve olmayan NP’li hastaların sitokin seviyeleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu ileriye yönelik çalışmaya, nazal polipleri olan 30 hasta (15 astımlı ve 15 astımlı olmayan) dahil edildi. Tüm olguların nazal kavitelerinden nazal sekresyon örnekleri biriktirildi. On bir sitokinin (TNF-, TNF-, IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 ve IFN-) seviyeleri akım sitometri yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Th2 sitokinlerinin IL-5, IL-6 ve IL-10 konsantrasyonları astımı olan NP’li hastalarda, astımı olmayan NP’li hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Nazal polipli ve astımı olan alerjik hastalarda, IFN-, IL-4, IL-6 ve IL-10 seviyeleri, astımı olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Alerjik olmayan, nazal polipleri ve astımı olan hastalarda TNF-, IL-5 ve IL-6 konsantrasyonları, alerjisi ve astımı olmayan NP’li hastalara göre oldukça yüksek bulundu. Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, Th2 sitokinlerinin, özellikle de IL-5 ve IL-6’nın varlığı, NP ve astımı olan hastalarda eozinofilik inflamasyonun artışıyla ilişkili belirgin bir özelliktir. Biz aynı zamanda astım ve alerjinin, NP’li hastaların nazal sekresyonlarındaki sitokin profiline önemli etkisinin olduğunu saptadık.

Cytokine levels in nasal secretions in asthmatic and nonasthmatic patients with nasal polyposis

Peri A., Vojvodi D., Radulovi V., Miljanovi O.

Objectives: The aim of this study was to compare the cytokine levels of subjects with nasal polyps (NP) and comorbid asthma and NP patients without asthma. Patients and Methods: Thirty patients with NP (15 asthmatic and 15 nonasthmatic) were included in this prospective study. Nasal secretion samples were collected from the nasal cavities of all subjects. The levels of eleven cytokines (TNF-, TNF-, IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, and IFN-) were measured using flow cytometric method. Results: The concentrations of Th2 cytokines IL-5, IL-6 and IL-10 were significantly higher in patients with NP and asthma compared with subjects with NP without asthma. IFN-, IL-4, IL-6 and IL-10 levels were found significantly higher in allergic patients with NP and asthma compared with those without asthma. In nonallergic patients with NP and asthma, the concentrations of TNF-, IL-5 and IL-6 were significantly higher than in nonallergic patients with NP without asthma. Conclusion: Our results showed that the presence of Th2 cytokines, especially IL-5 and IL-6 in patients with NP and asthma is a prominent feature that relates to increased eosinophilic inflammation. We also found significant influence of asthma and allergy on the cytokine profiles in nasal secretions of patients with NP.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):111-117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale