Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Süperiyor labial arter muskulo-mukozal flep ile ağız içi defektlerinin rekonstrüksiyonu:Ön klinik çalışma
 

Süperiyor labial arter muskulo-mukozal flep ile ağız içi defektlerinin rekonstrüksiyonu:Ön klinik çalışma

Başaran K., Hafız G., Yiğit B., Kuvat S.V., Güven E., Uğurlu M. A., Basat S. O.

Amaç: Bu makalede, ağız içi rekonstrüksiyonu için süperiyor labial arter muskulo-mukozal (SLAMM) flep kullanımı sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Ekim 2008 ve Ocak 2010 tarihleri arasında kliniğimizde konsültasyonu yapılan beş hasta (2 kadın, 3 erkek; ort. yaş 36 yıl; dağılım 11-56 yıl) çalışmaya dahil edildi. Beş ağız içi defekti SLAMM flep ile yeniden yapılandırıldı. Onkolojik rezeksiyonu takiben üç hastaya SLAMM flep onarımı uygulandı. Diğer iki hastada ağız içinde flep uygulamasını gerektiren travmatik defektler bulunmaktaydı. Öncelikle, flep distal ucu insize edildi ve diseksiyon sonrasında süperiyor labial arter belirlendi. Arterin bağlanmasından sonra, mukoza, submukoza ve kısmi orbikularis oris kası kaldırıldı. Diseksiyon, flep büyüklük ihtiyacına göre, lateral ve anteriyora doğru genişletildi. Bulgular: Hiçbir hastada kısmi ya da tam flep nekrozu gözlenmedi. Takip süresince yanlızca bir hastada kontraktür gelişti. Tüm hastalarda başarılı rekonstrüksiyonun sağlandığı gözlendi. Sonuç: Süperiyor labial arter muskulo-mukozal flep, intraoral defektlerin rekonstrüksiyonunda, kolay ve uygun bir tekniktir.

Reconstruction of intraoral defects with superior labial artery musculo-mucosal flap:a preliminary clinical study

Başaran K., Hafız G., Yiğit B., Kuvat S.V., Güven E., Uğurlu M. A., Basat S. O.

Objectives: In this article, we present the use of the superior labial artery musculo-mucosal (SLAMM) flap for intraoral reconstruction. Patients and Methods: The study included five patients (2 females, 3 males; mean age 36 years; range 11 to 56 years) who consulted at our clinic between October 2008 and January 2010. Five oral defects were reconstructed with the SLAMM flap. Three patients underwent reconstruction with SLAMM flap following oncologic resection. The other two patients had traumatic defects in the oral cavity which necessitated flap application. First, the distal end of the flap was incised and the superior labial artery was identified after dissection. After ligation of the artery, the mucosa, submucosa and the cuff of orbicularis oris muscle were elevated. The dissection was extended laterally and anteriorly, depending on the necessary flap size. Results: None of the patients had partial or total flap necrosis. During the follow-up period, contracture developed in only one patient. Successful reconstruction was observed in all patients. Conclusion: The superior labial artery musculo-mucosal flap is a simple and feasible technique which can be used for reconstruction of intraoral defects.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):118-122

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale