Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Türk toplumunda timpanik kavite hacminin Cavalieri yöntemiyle ölçülmesi
 

Türk toplumunda timpanik kavite hacminin Cavalieri yöntemiyle ölçülmesi

Kürkçüoğlu S., Enöz M., İnançlı M., Kürkçüoğlu A., Pelin C., Zagyapan R.

Amaç: Bu çalışmada, temporal kemik bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri kullanılarak Cavalieri yöntemiyle timpanik kavite (TK) hacim ölçümleri yapıldı, sağ ile sol kulak arasında ve cinsiyete bağlı bir fark olup olmadığı araştırılarak TK hacim ölçümleri örneklerle açıklandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2007 - Mart 2008 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde TK ölçümleri yapılan 91 hastanın (46 kadın, 45 erkek; ort. yaş 48.1 yıl; dağılım 15-60 yıl) hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların iki taraflı 1 mm’lik kesitler halinde çekilen BT görüntülemeleri değerlendirildi. Cavalieri yöntemi kullanılarak TK hacim ölçümleri yapıldı. Bulgular: Erkek bireylerde ortalama TK hacmi sol kulakta 0.4721±0.0406 cm3, sağ kulakta ise 0.4883±0.0352 cm3 olarak bulundu. Kadın bireylerde ortalama TK hacmi sol kulakta 0.4943±0.0501 cm3 ve sağ kulakta ise 0.4881±0.0485 cm3 olarak bulundu. Sonuç: Timpanik kavite hacim ölçümleri bakımından her iki cinsiyet arasında ve bireylerin sağ ve sol taraf ölçümleri arasında istatistiksel fark görülmedi.

Measurement of tympanic cavity volume by the Cavalieri principle in Turkish population

Kürkçüoğlu S., Enöz M., İnançlı M., Kürkçüoğlu A., Pelin C., Zagyapan R.

Objectives: The aim of this study is to measure the tympanic cavity (TC) volumes with Cavalieri principle using computed tomography (CT) scanning of temporal bones, to investigate the difference between the right and the left ears with respect to sexes and to exemplify the TC volume measurements. Patients and Methods: Clinical records of 91 patients (46 females 45 males; mean age 48.1 years; range 15 to 60 years) whose TCs were measured at ear nose throat clinic of Ankara Oncology Education and Research Hospital between January 2007 and March 2008, were retrospectively investigated. The CT scans which were obtained from two sides with a slice thickness of 1 mm were evaluated. Measurements of TC volumes were made with using the Cavalieri method. Results: The mean TC volume in male subjects was 0.4721±0.0406 cm3 on the left ears and 0.4883±0.0352 cm3 on the right ears. In females the mean cavity volume was 0.4943±0.0501 cm3 on the left ears and 0.4881±0.0485 cm3 on the right ears. Conclusion: There was no statistically difference in between of the both sexes for the TC volume measurements and between both sites of the same individuals.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):137-141

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale