Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » İzole sfenoid sinüzite bağlı kavernöz sinüs sendromundaki değişken orbital semptomlar
 

İzole sfenoid sinüzite bağlı kavernöz sinüs sendromundaki değişken orbital semptomlar

Lapena F. J., Velasco V. D.

Kırk yaşında erkek hasta, uzun süredir var olan sol tarafta başağrısı, pitozis, propitozis ve ekstraoküler kas paralizisi ve sonradan gelişen sağ tarafta başağrısı, propitozis, kemozis, diplopi, ekstraoküler kas paralizisi ve trigeminal duyu kaybı nedeniyle başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede sol orbital, intrasellar ve parasellar alana doğru genişleyen kavernöz nodül ve sağ kavernöz sinüs ve orbital apekse doğru ilerleyen yumuşak doku kitlesi saptandı. Sfenoid sinüzite bağlı kavernöz sinüs sendromu endoskopik transnazal sfenoidotomi sonrası iyileşti. Bu tanısal karmaşa ve tedavi seçenekleri güncel literatür eşliğinde sunuldu.

Alternating orbital symptoms in cavernous sinus syndrome due to isolated sphenoid sinusitis

Lapena F. J., Velasco V. D.

A 40-year-old male with left-sided headaches, ptosis, proptosis and extra-ocular muscle paralysis developed right-sided headaches, proptosis, chemosis, diplopia, extra-ocular muscle paralysis and trigeminal sensory loss. An enhancing left orbital, intrasellar and parasellar cavernous nodule on magnetic resonance imaging progressed into a right cavernous sinus and orbital apex soft tissue mass. Cavernous sinus syndrome from sphenoid sinusitis resolved after endoscopic transnasal sphenoidotomy. This diagnostic complexity and its treatment options are discussed according to current literature.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):142-145

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale