Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Parotis bezinde onkositik lipoadenom: İnce iğne aspirasyon sitolojisi bulguları ile birlikte bir olgu sunumu
 

Parotis bezinde onkositik lipoadenom: İnce iğne aspirasyon sitolojisi bulguları ile birlikte bir olgu sunumu

Altuntaş A., Ayçiçek A., Aktepe F., Tokyol Ç., Dilek H. F.

Tükürük bezinin onkositik lipoadenomu nadir görülen bir tümördür. Elli altı yaşında erkek hasta sol parotis bezinde iki yıldır yavaş büyüyen kitle öyküsü ile başvurdu. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde sol süperfisyal ve alt derin lobda 7x6.5x6 cm boyutlarında solid iyi sınırlı parotis kitlesi saptandı. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde görülen onkositik hücreler öncelikle Warthin tümörü veya onkositoma ön tanısını akla getirdi. Hastaya sol total parotidektomi uygulandı. Onkositik lipoadenom tanısı konuldu. Altı aylık takipte yineleme izlenmedi. Parotisdeki onkositik proliferasyonların ve onkositik tümörlerin ayırıcı tanısında onkositik lipoadenom da düşünülmelidir.

Oncocytic lipoadenoma of the parotid gland:a case report with fine needle aspiration cytology findings

Altuntaş A., Ayçiçek A., Aktepe F., Tokyol Ç., Dilek H. F.

Oncocytic lipoadenoma of the salivary gland is a rarely encountered tumor. A 56-year-old man presented with a two-year history of a slow-growing mass of the left parotid gland. Computed tomography scan with contrast showed a 7x6.5x6 cm well-circumscribed solid parotid mass of the left superficial and deep lobe. Fine-needle aspiration yielded oncocytic cells exclusively, suggesting Warthin tumor or an oncocytoma. Left total parotidectomy was performed. A diagnosis of oncocytic lipoadenoma was made. At six-month follow-up no evidence of recurrence has been noted. Oncocytic lipoadenoma should be considered in the differential diagnosis of oncocytic proliferations and oncocytic tumors in the parotid gland.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):146-149

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale