Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Disfajinin nadir bir nedeni: Forestier hastalığı
 

Disfajinin nadir bir nedeni: Forestier hastalığı

Nazaroğlu H., Baylan Y. M., Özmen A. C., Kara Ö.

Forestier hastalığı özellikle ön longitüdinal bağ olmak üzere çeşitli spinal ve ekstraspinal bağlarda sertleşme artışı ile karakterize, nadir görülen, romatolojik bir hastalıktır. Servikal tutulum bazen disfaji oluşturacak kadar büyük hipertrofik kemik proliferasyonlarına neden olabilir. Bu yazıda nadir bir disfaji nedeni olan Forestier hastalığı klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte sunuldu. Seksen yaşında erkek olgu, son 2-3 ayda artan yutma güçlüğü ve boğaz ağrısı yakınmaları ile başvurdu. Orofarenks muayenesinde, epiglot arka yüzüne oturan yaklaşık 3 cm çapında ağrısız, sert şişlik tespit edildi. Lateral servikal grafisinde, C2-7 vertebral korpusların önünde geniş sertleşme alanı saptandı. Boyun bilgisayarlı tomografide C2-7 vertebralar arasında, ön longitüdinal bağ yerleşiminde, köprüleşme gösteren hiperosseöz değişiklikler ve farengeal pasajda daralma izlendi. Servikal manyetik rezonans görüntülemede komşu servikal vertebra ile benzer intensitede ve yer yer heterojeniteler gösteren ön longitüdinal bağ boyunca uzanan bir lezyon izlendi. Büyük osteofitik lezyonun, sertleşmiş ön longitüdinal bağ olduğu ve disfajiye yol açtığı düşünüldü ve bu bulgularla Forestier hastalığı tanısı konuldu. Disfaji etyolojisinde, nadir bir neden olarak Forestier hastalığı ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir.

A rare cause of dysphagia: Forestier’s disease

Nazaroğlu H., Baylan Y. M., Özmen A. C., Kara Ö.

Forestier’s disease is a rare rheumatologic disease characterized by ossification in various spinal and extraspinal ligaments especially the anterior longitudinal ligament. The hypertrophic bone proliferations seen in cervical involvement may be so extensive causing dysphagia. We present Forestier’s disease as a rare cause of dysphagia with clinical and radiological findings. An 80-year-old male was admitted for 2-3 months’ increasing dysphagia and sore throat. Examination of the oropharynx revealed a 3 cm painless, hard swelling posterior to the epiglottis. A large area of ossification was detected in the anterior portion of the C2-7 vertebrae on lateral cervical roentgenogram. Neck computed tomography revealed bridging hyperosseous changes in the anterior longitudinal ligament between the C2-7 vertebrae and narrowing of the pharyngeal passage. A lesion with similar intensity to adjacent vertebrae and heterogeneous appearance lying along the anterior longitudinal ligament was seen on cervical magnetic resonance imaging. We interpreted the large osseous lesion to be an ossified anterior longitudinal ligament causing dysphagia, and a diagnosis of Forestier’s disease was based on these findings. Forestier’s disease must be kept in mind as a rare etiology in the differential diagnosis of dysphagia. Key Words:

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):150-153

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale