Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Kemik çimentosu ile inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti işitme sonuçları
 

Kemik çimentosu ile inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti işitme sonuçları

Yücel K., Bora F., Oltulu E., Ceylan S., Batmaz T., Avseren E.

Amaç: Bu çalışmada kemik çimentosu kullanılarak ossiküler rekonstrüksiyon yapılan hastalardaki işitme sonuçları bildirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 - Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kronik otitis media nedeniyle ameliyat edilen 19 hastanın (11 erkek, 8 kadın; ort. yaş 35.6 yıl; dağılım 12-64 yıl) kayıtları geriye yönelik olarak incelendi. İnkusun lentiküler çıkıntısının ya da uzun kolunun yokluğunda inkus ile stapes arasına kemik çimento kullanılarak kemikçik zincir rekonstrüksiyonu yapıldı. Hastaların klinik verileri otomikroskobik muayene ve odyolojik incelemelerle değerlendirildi. Bulgular: Uyguladığımız inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti sonucunda 19 hastanın 10’unda 20 dB kazanç, iki hastada 15-20 dB kazanç diğer iki hastada ise 10-15 dB kazanç elde edildi. Geriye kalan beş hastada ise anlamlı bir kazanç elde edilmedi. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik aralığı ortalaması sırasıyla 36.5 ve 20.4 dB idi. Sonuç: Kemik çimentosu ile inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti, seçilmiş hastalarda başarılı işitme sonuçlarının elde edilebileceği ucuz ve güvenli bir yöntemdir.

Incudostapedial bridging ossiculoplasty with bone cement hearing results

Yücel K., Bora F., Oltulu E., Ceylan S., Batmaz T., Avseren E.

Objectives: This study describes the hearing results of patients whose ossicles were reconstruction using bone cement. Patients and Methods: The medical records of 19 patients (11 males, 8 females; mean age 35,6 years; range 12 to 64 years) who underwent surgery for chronic otitis media at Istanbul Education and Research Hospital Otorhinolaryngology Department between January 2006 and December 2009 were evaluated. Bone cement reconstruction of the ossicular chain was performed from incus to stapes in the absence of a long arm or lenticular process of the incus. The clinical data of the patients were evaluated by otoscopic examination and audiometry. Results: After incudostapedial rebridging ossiculoplasty we performed; out of 19 patients, 10 had 20 dB gain while two patients had 15-20 dB gain another two patients had 10-15 dB gain. The remaining five patients didn’t have any significant gain. The mean pre- and postoperative air-bone gaps of all the patients were 36.5 and 20.4 dB respectively. Conclusion: Incudostapedial rebridging ossiculoplasty with bone cement is a cost-effective and safe procedure that yields good hearing results in selected patients.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):169-172

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale