Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Lokal heparinoidlerin rinoplasti sonrası ödem ve ekimozun önlenmesindeki etkinliği
 

Lokal heparinoidlerin rinoplasti sonrası ödem ve ekimozun önlenmesindeki etkinliği

Selimoğlu E., Yoloğlu S., Erdem T., Kalcıoğlu T., Fırat Y., Akarçay M., Kelleş M.

Amaç: Bu çalışmada lokal olarak uygulanan heparinoidlerin, rinoplasti sonrası gelişen periorbital ödem ve ekimozun önlenmesindeki etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: İki taraflı randomize osteotomi uygulanan 20 hastanın (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 23.3 yıl; dağılım 19-34 yıl) tek gözüne lokal heparinoid krem, karşı gözüne ise herhangi bir uygulama yapmaksızın ameliyat sonrası bakım yapıldı. Bir buçuk santimetre kadar lokal heparinoid dokuz gün süreyle günde bir kez göz çevresine uygulandı. Hastaların karşı gözleri kontrol grubu olarak kullanıldı. Ek olarak tüm hastalara ameliyattan 30 dakika önce ve 24 saat sonra, deksametazon 8 mg i.v olarak uygulandı. Ameliyat sonrası 1, 3, 5. ve 9. günlerde çekilen her bir hastanın fotoğrafları iki uzman gözlemci tarafından çift kör şekilde değerlendirildi. Ödem ve ekimoz skalalarına uygun olarak skorlama yapıldı. Bulgular: Ödem ve ekimoz açısından lokal heparinoid tedavisi uygulanan ve uygulanmayan gözler arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı. Sonuç: Bu hastaların hiçbirinde ilaca aşırı duyarlılık gelişmedi. Skorlar incelendiğinde lokal olarak kullanılan heparinoidin, rinoplasti sonrası periorbital ödem ve ekimozun önlenmesinde herhangi bir etkinliği olmadığı tespit edildi (p>0.05).

Efficacy of local heparinoids on preventing edema and ecchymosis after rhinoplasty

Selimoğlu E., Yoloğlu S., Erdem T., Kalcıoğlu T., Fırat Y., Akarçay M., Kelleş M.

Objectives: In this study, the effect of local heparinoids on prevention of periorbital edema and ecchymosis due to rhinoplasty was investigated. Patients and Methods: Twenty patients (12 males, 8 females, mean age 23.3 years; range 19 to 34 years) who had bilateral osteotomy were randomly administered postoperative local heparinoid on one periorbital region, without performing any care in the other one. One and a half centimeter of heparinoid was applied once a day for nine days. The other periorbital region was used as control group. The heparinoid was applied additionally, 8 mg dexamethasone i.v was administered to all patients 30 minutes before the surgery and 24 hours after the surgery. Photographs of each patient which were taken on postoperative days 1, 3, 5 and 9 were evaluated as double-blind by two observers. Scoring was performed according to edema and ecchymosis scales. Results: There was no statistical difference with respect to edema and ecchymosis between local heparinoid treated and control eyes. Conclusion: No hypersensitivity to drugs occurred in any patients. After analysing the scores, we observed that heparanoids administered locally was not effective in preventing periorbital edema and ecchymosis after rhinoplasty (p>0.05).

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):191-194

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale