Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu
 

İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu

Kocatürk S., Özyar E., Ezerarslan H., Beriat G. K.

Kraniyal sinir paralizisi, kraniyal sinirlerin göreceli olarak radyasyona dirençli olmaları nedeni ile baş ve boyun kanserlerinde radyoterapinin nadir komplikasyonu olarak, nadiren ortaya çıkar. Farklı çalışmalarda bu komplikasyon oranı %1-5 olarak bildirilmiştir. Radyoterapi tedavisi almış nazofarenks karsinomlu hastalarda izole hipoglossus sinir felci, diğer alt kraniyal sinir felçlerinin aksine nüksü düşündüren kaygı verici bir bulgudur. Bu yazıdanazofarenks karsinomu nedeniyle aldığı kombine radyoterapi ve kemoterapiden beş yıl sonra dilini hareket ettirememe ve konuşma zorluğu yakınmaları ile kliniğimize başvuran 45 yaşında bir erkek hasta sunuldu. İlk olarak, izole hipoglossus felcinin tümör nüksüne bağlı olarak geliştiği düşünüldü, fakat yapılan detaylı incelemeler sonucunda etyolojik faktörün radyoterapinin geç toksisitesi olduğu görüldü.

Isolated hypoglossal nerve paralysis: a case report

Kocatürk S., Özyar E., Ezerarslan H., Beriat G. K.

Cranial nerve paralysis is an uncommon complication of radiotherapy for head and neck carcinomas because cranial nerves are relatively resistant to radiation. The incidence of this complication has been declared to be 1-5% in different studies. Unlike the other cranial nerves, isolated hypoglossal nerve paralysis in patients who have been treated with radiotherapy for nasopharyngeal carcinomas is a worrisome sign of recurrence. We report a 45-year-old male patient admitted to our clinics with complaints of difficulty in moving his tongue and dysphasia five years after combined radiotherapy and chemotherapy for nasopharyngeal carcinoma. Recurrence of the tumor was thought to be the cause of the isolated hypoglossal nerve paralysis at first, however late toxicity of radiotherapy was found to be the etiological factor after detailed examinatons.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):205-209

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale