Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Yedi yaşında bir çocukta submandibüler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu
 

Yedi yaşında bir çocukta submandibüler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu

Köybaşı S., Boran Ç., Biçer Ö. Y., Tezcan E., Süslü E. A., Atasoy H. İ.

Tükürük bezi neoplazmları pediatrik yaş grubunda nadir görülür. Submandibüler bezde pleomorfik adenom ise çok daha nadirdir. Bu yazıda, sağ submandibüler bölgede yavaş büyüyen kitlesi olan yedi yaşında kız olgu sunuldu. Sert, hareketli ve ağrısız kitle yaklaşık 2x3 cm boyutundaydı ve iki elle yapılan muayenede submandibüler bezden ayırt edilemiyordu. Kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme ile submandibüler bez içerisinde sınırları belirgin, heterojen ve minimal lobulasyon gösteren kitle tespit edildi. İnce iğne aspirasyon biyopsisiyle pleomorfik adenom tanısı konuldu ve genel anestezi altında sağ submandibüler gland eksizyonu yapıldı. Kitlenin histopatolojik tanısı pleomorfik adenom idi ve görülen seyrek mitotik aktivite malign transformasyon potansiyeline sahip olduğunu düşündürüyordu. Bir yıldır komplikasyonsuz bir şekilde takibimizde olan bu hasta, bilgilerimize göre İngilizce literatürde bildirilmiş en genç olgudur.

Submandibular gland pleomorphic adenoma in a seven-year-old child: a case report

Köybaşı S., Boran Ç., Biçer Ö. Y., Tezcan E., Süslü E. A., Atasoy H. İ.

Salivary gland neoplasms are rare in the pediatric age group. Pleomorphic adenomas in the submandibular gland are rarer. In this article, we present a seven-year-old female with a slowly growing mass in her right submandibular area. The firm, mobile and painless mass was about 2x3 cm in size and with bimanual palpation it was indiscriminated from the submandibular gland. Magnetic resonance imaging with contrast revealed a heterogeneous and minimally lobulated mass within the submandibular gland with clearly defined borders. Fine needle aspiration biopsy revealed a diagnosis of pleomorphic adenoma and we performed right submandibular gland excision under general anesthesia. The histopathological diagnosis was pleomorphic adenoma with sparse mitotic figures that may be interpreted as having a potential of malignant transformation. This patient who was followed up for one year without any complication is to our knowledge the youngest case cited in the English-language literature.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):210-213

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale