Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Fungiform papillomanın nadir bir yerleşimi
 

Fungiform papillomanın nadir bir yerleşimi

Aydoğan F., Çaydere M., Aydın E., Taştan E.

Bu yazıda, bir yıldır ağızdan nefes alma ve horlama ile birlikte burun tıkanıklığı yakınmaları ile başvuran 54 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Anteriyor rinoskopi ile sol tarafta inferiyor nazal konkadan kaynaklanan kitle varlığı açığa çıkarıldı. Bilgisayarlı tomografi incelemesi, endoskopik muayene ve insizyonel biyopsi sonrasında kitle endoskopik yöntemle bir bütün olarak çıkarıldı. Histopatolojik analiz sonucu fungiform papilloma tanısı konuldu. İnverted papillomalar belirgin olarak lateral nazal duvarı turarken, fungiform papillomalar hemen hemen yalnızca nazal septumdan kaynaklanır. Bizim bilgimize göre, İngilizce literatürde inferiyor konkayı tutan fungiform papillomanın bildirisi daha önce yayınlanmamıştır.

An unusual localization of fungiform papilloma

Aydoğan F., Çaydere M., Aydın E., Taştan E.

In this article, we presented a 54-year-old male who was admitted with complaints of nasal obstruction with snoring and mouth breathing for one year. Anterior rhinoscopy revealed a mass arising from the inferior nasal concha on the left side. After computed tomography evaluation, endoscopic examination and incisional biopsy, the mass was removed en bloc endoscopically. The histopathological analysis resulted in a diagnosis of a fungiform papilloma. Fungiform papillomas arise almost exclusively on the nasal septum, while inverted papillomas predominantly affect the lateral nasal wall. To our knowledge, no previous report of fungiform papilloma involving the inferior concha has been published in the English literature.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):214-217

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale