Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları
 

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları

Noyan B., Uysal T., Tosun F., Durmaz A., Şahin C.

Amaç: Çalışmamızda paranazal sinüs mukosellerin oftalmik komplikasyonlarının ve tedavi prensiplerinin ortaya konulması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2004 - Haziran 2009 tarihleri arasında iki ayrı kulak burun boğaz kliniğinde paranazal sinüs mukoseli nedeni ile tedavi edilen 25 hastanın (18 erkek, 7 kadın; ort. yaş 35 yıl; dağılım 20-62 yıl) tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Ön paranazal sinüslerde gelişmiş internal mukoseli olan 22 hastanın beşinde diplopi, dördünde proptozis ve birinde kısmi görme kaybı görüldü. Arka paranazal sinüs mokoselli üç hastanın ikisinde diplopi, birinde proptozis gelişti ve hastaların üçünde de görme kaybı izlendi. Hastaların sekizi osteoplastik flep tekniği ile geri kalan 17’si ise endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edildi. Bulgular: Bir hastada görme kaybı kalıcı olurken, diğer hastaların tamamında göz komplikasyonlarının iyileştiği görüldü. Sonuç: Arka etmoid ve sfenoid sinüsleri tutan mukosellerde optik sinire yakınlık nedeniyle görme kaybı ortaya çıkmakta ve tedavide geç kalınmış olgularda görme kaybı kalıcı olabilmektedir. Zamanında yapılan endoskopik sinüs cerrahisi veya osteoplastik flep ameliyatları ile bu hastaların büyük kısmında tam iyileşme elde etmek mümkündür.

Ophthalmic complications of paranasal sinus mucoceles

Noyan B., Uysal T., Tosun F., Durmaz A., Şahin C.

Objectives: This study aimed to describe ophthalmic complications of paranasal sinus mucoceles and principles of treatment. Patients and Methods: The medical records of 25 paranasal sinus mucoceles patients (18 males, 7 females; mean age 35 years; range 20 to 62 years) that had been treated in two different ear, nose and throat clinics between the years January 2004 and June 2009 were evaluated retrospectively. Out of 22 patients of who had developed internal mucoceles in anterior paranasal sinuses, diplopia was observed in five, proptosis in four and partial loss of sight in one. Out of three patients with posterior paranasal sinus mococeles, two developed diplopia and one developed proptosis, with loss of sight in all three. Eight patients were treated using osteoplastic flap technique and the remaining 17 were treated using endoscopic sinus surgery. Results: In only one patient was loss of sight permanent whereas, in all the other patiens eye complications resolved. Conclusion: In mucoceles that involve the posterior ethmoid and sphenoid sinuses loss of sight can be observed often because of their adjacency to the optic nerves, and loss can be permanent in advanced disease. It is possible to obtain good results in most patients treated in time with endoscopic sinus surgery and osteoplastic flep techniques.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):232-236

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale