Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Travmatik fasyal paralizili sıçanl.sinir iyileşmesinde Evitaminiyle beraber kortikosteroid ve tek başına Evitamini
 

Travmatik fasyal paralizili sıçanl.sinir iyileşmesinde Evitaminiyle beraber kortikosteroid ve tek başına Evitamini

Topaloğlu İ., Taşkale P.

Amaç: E vitamini ve E vitaminiyle birlikte kortikosteroid uygulamasının sıçanlarda sinir iyileşmesi üzerindeki etkileri belgelendi. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Wistar Albino tipi 24 dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar her bir grupta sekiz sıçan olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Grup 1’e E vitamini ile birlikte metilprednizolon, grup 2’ye sadece E vitamini verildi. Grup 3 ise kontrol grubu idi. Tüm sıçanlarda anestezi altında sol fasyal sinirin bukkal dalı bulundu. Sinir tespitinden sonra Xomed Trace Nevre Integrity Monitor NIM-2 cihazı ile uyarılma eşiği tespit edildi. Grup 1 ve grup 2’deki herbir fasyal sinirin bukkal dalı bir saat süreyle vasküler klemp ile sıkıştırılarak travmatize edildi. Travma sonrası uyarılma eşikleri yeniden tespit edildi. Grup 3’de ise sinir travmatize edilmedi. Bir ay süreyle grup 1’e 0.1 mg/kg/gün E vitamini ve 1 mg/kg/gün metilprednizolon, bir ay süreyle grup 2’ye 0.1 mg/kg/gün E vitamini ve yine bir ay süreyle kontrol grubuna iki günde bir deri altına 2 cc %0.09 serum fizyolojik verildi. Bir ay sonunda sinir uyarılma eşikleri yeniden tespit edildi ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Grupların deney başlangıç sinir uyarılma eşiği ortalama 0.12 mA olarak bulundu. Grup 1 ve grup 2’de travma sonrası sinir uyarılma eşiği ortalama 0.48 mA idi. Bir ay sonunda sinir uyarılma eşiği grup 1’de ortalama 0.22 mA, grup 2’de ise ortalama 0.33 mA olarak bulundu. Kontrol grubunda 1 ay sonunda uyarılma eşiği ortalaması 0.12 mA idi. Sonuç: E vitaminin sinir iyileşmesi üzerine olumlu etkisinin olduğu, kortikosteroidin bu etkiyi artırdığı gözlendi.

The healing effects of vitamin E with corticosteroid and vitamin E alone on nerve healing in rats with traumatic..

Topaloğlu İ., Taşkale P.

Objectives: We aimed to document the effects of vitamin E and vitamin E plus corticosteroid on nerve healing in rats. Materials and Methods: Twenty-four Wistar Albino type female rats were used in the study. The rats were divided in to three groups, each with eight rats. Group 1 was given methylprednisolone and Vitamin E, group 2 was given Vitamin E alone and group 3 was the control group. The buccal branch of the facial nerve was found under anesthesia in all rats. After nerve identification, the stimulation thresholds were assessed by Xomed Trace Nerve Integrity Monitor NIM-2. The buccal branch of each facial nerve in group 1 and 2 was traumatized by a vascular clamp for an hour. After trauma the stimulus thresholds were identified again. The nerve was not traumatized in group 3. Group 1 was given 0.1 mg/kg/day vitamin E intramuscular (i.m) and 1 mg/kg/day methylprednisolone i.m for one month, group 2 was given 0.1 mg/kg/day vitamin E i.m for one month and the control group was given 2 cc 0.09% NaCl subcutaneously every other day for one month. At the end of a month the stimulus thresholds were measured again and compared statistically. Results: Mean stimulus threshold was 0.12 mA for all of the groups at the beginning of the experiment. After trauma mean stimulus threshold was 0.48 mA for the group 1 and 2. At the end of one month stimulus threshold was 0.22 mA for the group 1 and 0.33 mA for the group 2. The stimulus threshold in the control group was measured as 0.12 mA. Conclusion: We concluded that the vitamin E has a positive effect on nerve healing and corticosteroid enhances its effect. .

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):255-259

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale