Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » İki taraflı kıvrımlı internal karotis arterin neden olduğu pulsatil orofarengeal ve boyun kitlesi: Olgu sunumu
 

İki taraflı kıvrımlı internal karotis arterin neden olduğu pulsatil orofarengeal ve boyun kitlesi: Olgu sunumu

Kocatürk S., Ezerarslan H., Beriat G. K., Mıhmanoğlu F. A., Kuralay E.

İnternal karotis arterin servikal seyri, intrakraniyal parçasının yüksek derecede kıvrımlı olmasına karşın oldukça düzdür. İnternal karotis arterin servikal seyrindeki değişikliklerin toplumdaki oranı yaklaşık %10-40 civarındadır. Bu olgu sunumunda ağız boşluğu arka duvarında ve boyun ön kısmında kitlesi olan 76 yaşında kadın hasta sunuldu. Fizik muayenesinde ağız boşluğu arka duvarının sağ tarafında ve boyun ön kısmında pulsatil kitle izlendi. Yapılan incelemelerde iki taraflı kıvrımlı internal karotis arteri saptandı ve segmental sol internal karotis arterektomi ve distal internal karotis artere - lateral ortak karotis artere anastomoz uygulandı, ameliyat sonrası komplikasyon olmadı.

Pulsatile oropharyngeal and neck mass caused by bilateral tortuous internal carotid artery: a case report

Kocatürk S., Ezerarslan H., Beriat G. K., Mıhmanoğlu F. A., Kuralay E.

The cervical course of the internal carotid artery is almost straight in contrast to the intracranial portions which are highly tortuous. The incidence of variations in the cervical course of the internal carotid artery of the population is approximately 10-40 percent. In this case report, a 76-year-old female patient with a pulsatile mass at the posterior oropharyngeal wall and anterior neck was presented. Physical examination revealed a pulsatile anterior neck mass, and a pulsatile mass at the right posterior wall of the oropharynx. Imaging revealed a bilateral tortuous internal carotid artery and segmental left internal carotid arterectomy and distal internal carotid artery - lateral common carotid artery anastamosis were performed with no postoperative complications.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):260-263

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale