Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Burunda adenolipom: Olgu sunumu
 

Burunda adenolipom: Olgu sunumu

Demirel T., Orhan S.K., Başaran B., Karaaltın V. M., Polat B.

Adenolipom nadir görülen, glandular elementler ve matür yağ dokusu içeren selim bir tümördür. Bu yazıda, burun tıkanıklığı ve deformitesi olan 19 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Fizik muayenesinde sağ nazal kavite kartilajenöz çatıda yuvarlak, yumuşak, pulsasyon vermeyen submukozal kitle saptandı. Ayrıca sağ tarafta alar rim düzensizliği, nostril asimetrisi ve karşı tarafa septum deviyasyonu vardı. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ submukoperikondrial seviyede yerleşimli nasal pasajı kapatan düzgün sınırlı, yoğun içerikli kitle saptandı. Kitleyi çıkarmak ve neden olduğu deformiteyi de düzeltmek için açık septorinoplasti yaklaşımı tercih edildi. Histopatolojik inceleme sonucu adenolipom olarak bildirildi. Ameliyat sonrası iki yıllık takip süresince nüks görülmedi. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu İngilizce literatürde bildirilen ilk burunda adenolipom olgusudur.

Adenolipoma of the nose: a case report

Demirel T., Orhan S.K., Başaran B., Karaaltın V. M., Polat B.

Adenolipoma is a rare benign neoplasm composed of both mature adipose tissue and glandular elements. In this article we report a case of 19-year-old woman, who had nasal blockage and deformity. On examination, a round, soft, nonpulsatile submucosal mass in the cartilagenous vault of the right nasal cavity was found. There was also alar rim notching, nostril asymmetry on the right side and septal deviation towards the opposite side. Computed tomography revealed a clearly demarcated dense mass located at the right submucopericondrial level obstructing the nasal passage. An open septorhinoplasty approach was preferred to remove the mass and also to correct the deformities caused by the mass. The histopathologic examination was reported as an adenolipoma. No recurrence was observed during postoperative two year follow-up. To our knowledge, this is the first case report of an adenolipoma of the nose in the English literature.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):264-266

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale