Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Geniş nazal septal perforasyonların üç katmanlı galeal perikranyal flep ile onarımı: Anatomik ve teknik çalışma
 

Geniş nazal septal perforasyonların üç katmanlı galeal perikranyal flep ile onarımı: Anatomik ve teknik çalışma

Öztürk K., Keleş B., Çiçekçibaşı E. A., Büyükmumcu M.

Amaç: Bu çalışmada, endoskopi tekniği ve galeal perikranyal flep kullanılarak değiştirilmiş cerrahi bir yöntem ile geniş nazal septal perforasyon onarımı yapılKalvarial kemik grefti; endoskopik teknik; galeal perikranyal flep; nazal septal perforasyon. Dı. Gereç ve Yöntemler: Altı yetişkin insan kadavrası klasik açık rinoplasti tekniği uygulanarak diseke edildi. Septal kıkırdakta geniş perforasyonlar oluşturuldu. Perforasyonların tamiri için, endoskopik görüntüleme altında kalvarial kemik greftleri ve supraorbital nörovasküler pediküllü galeal perikranyal flepler hazırlandı. Flepler üç tabaka şeklinde katlanarak üst yan kıkırdakların arasına yerleştirildi. Flepler emilebilen dikişlerle nazal mukozaya dikildi. Fleplerin uzunlukları, genişlikleri ve perforasyon büyüklükleri, elektronik pergel ve esnek bir cetvel ile ölçüldü. Bulgular: Flep pediküllerinin ortalama uzunluğu ve genişliği sırasıyla, 26.8±5.1 mm (dağılım 20-32 mm) ve 19.3±2.6 mm (dağılım 5-23 mm) idi. Buna ek olarak, fleplerin ortalama uzunluğu ve genişliği sırasıyla, 54.1±4.9 mm (dağılım 50-60 mm) ve 51.6±7.8 mm (dağılım 45-63 mm) olarak tespit edildi. Tüm nazal septal perforasyonlar galeal perikranyal flepler ile onarıldı. Sonuç: Galeal perikranyal flep iyi vaskülarize ve doku kalınlığı açısından nazal mukozaya benzerdir. Bundan dolayı galeal perikranyal flepler ile rekonstrüksiyon, geniş nazal septal perforasyonların onarımında alternatif bir cerrahi teknik olabilir.

Reconstruction of large nasal septal perforations with a three layer galeal pericranial flap: an anatomical and tech…

Öztürk K., Keleş B., Çiçekçibaşı E. A., Büyükmumcu M.

Reconstruction of large nasal septal perforations with a three layer galeal pericranial flap: an anatomical and technical study Objectives: In this study, a modified surgical method was carried out to repair large nasal septal perforations with a galeal pericranial flap using endoscopic technique. Materials and Methods: Six adult human cadavers were dissected by applying the classic open rhinoplasty technique. Large perforations were created in the septal cartilages. To repair the perforations, we prepared galeal pericranial flaps with supraorbital neurovascular pedicles and calvarial bone grafts under endoscopic visualization. The flaps were inserted between the upper lateral cartilages and folded into three layers. The flaps were sutured to the nasal mucosa with absorbable sutures. The length, the width, the size of the flaps and the perforations were measured using an electronic caliper and a flexible ruler. Results: The mean length and width of the flap pedicles were measured as 26.8±5.1 mm (range 20 to 32 mm) and 19.3±2.6 mm (range 15 to 23 mm), respectively. In addition, the mean length and the width of the flaps were 54.1±4.9 mm (range 50 to 60 mm) and 51.6±7.8 mm (range 45 to 63 mm), respectively. All of the nasal septal perforations were repaired with a galeal pericranial flap. Conclusion: The galeal-pericranial flap is well-vascularized and similar to the nasal mucosa for tissue thickness. Therefore, reconstruction with galeal-pericranial flaps can be an alternative surgical technique for repair of large nasal septal perforations.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):293-298

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale