Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Tipik larenks karsinoid tümörünün lazer eksizyonu: Olgu sunumu
 

Tipik larenks karsinoid tümörünün lazer eksizyonu: Olgu sunumu

Karakullukçu B., Cevizci R., Van den Brekel M. W.M., Balm J. Alfons

Larenksin nöroendokrin karsinomları nadir görülmekle birlikte değişken biyolojik davranışları nedeniyle tedavi ve prognozları farklıdır. Bunlar arasında tipik karsinoid tümörler en sık görülen tipidir. Larenksin tipik karsinoid tümörünün gidişatı atipik karsinoid tümöre ve küçük hücreli karsinoma göre daha iyidir. Konservatif cerrahi tercih edilen tedavi yöntemidir. Transoral CO2 lazer cerrahisi, fonksiyonel sonuçları ve morbiditenin düşük olması nedeniyle uygun olgularda iyi bir seçenek olabilir. Bu yazıda, yutkunurken boğazında kitle hissi yakınması ile başvuran 71 yaşında kadın hasta sunuldu. Fiberoptik muayenesinde sağ ariepiglottik (pilika) yerleşimli kitle ile karşılaşıldı ve alınan biyopsi sonucu tipik karsinoid tümör olarak bildirildi. Bu olgu sunumunda larenks yerleşimli tipik karsinoid tümörün CO2 lazer ile çıkarılması bildirildi.

Laser excision of a typical carcinoid tumor of the larynx: a case report

Karakullukçu B., Cevizci R., Van den Brekel M. W.M., Balm J. Alfons

Neuroendocrine carcinomas of the larynx include a range of rare tumors which have variable biologic behavior, affecting treatment and prognosis. Among these, typical carcinoid tumors are the least common type. Prognosis of typical carcinoid tumor is better than atypical carcinoid tumor and small cell carcinoma of the larynx. Conservation surgery is the preferred treatment modality. Transoral CO2 laser surgery can be a good alternative for appropriate cases because of the functional results and less morbidity. In this article, a 71-year-old female presented with complaints of feeling a mass during swallowing. Fiberoptic examination of the larynx revealed a mass located on the right aryepiglottic fold and biopsy revealed the tumor as a typical carcinoid tumor. We describe CO2 laser excision of a typical carcinoid tumor of the larynx in this case report.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):305-308

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale