Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Dev invaziv nonfonksiyonel hipofiz adenomu
 

Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Dev invaziv nonfonksiyonel hipofiz adenomu

Akmansu H., Doğan H., Doğan C., Beriat K. G., Karadağ D.

Burun tıkanıklğı hipofiz adenomun neden olduğu çok nadir bir semptomdur. Elli yedi yaşında erkek hasta altı aydır süren iki taraflı burun tıkanıklığı ile kliniğimize başvurdu. Endoskopik muayenesinde her iki burun boşluğunda yumuşak pembemsi, pulsatil doku izlendi. Radyolojik incelemelerinde frontal loba, sfeno-ethmoidal sinüslere ve burun boşluklarına uzanım gösteren suprasellar kitle izlendi. Hastada bitemporal üst kadran hemianopsi vardı. Hipofiz hormon düzeyleri normal idi. Biyopsiler hastadan endonazal yol ile alındı. Patolojik değerlendirmesi ve laboratuvar bulguları nonfonksiyonel hipofiz adenomu ile uyumluydu.

A rare cause of nasal obstruction: giant invasive nonfunctioning pituitary adenoma

Akmansu H., Doğan H., Doğan C., Beriat K. G., Karadağ D.

Nasal obstruction is a very rare symptom caused by a pituitary adenoma. A 57-year-old man admitted to our clinic with bilateral nasal obstruction for the last six months. Endoscopic examination revealed soft pinkish pulsatile tissues in both nasal cavities. Radiologic investigation revealed a suprasellar mass extending to the frontal lobes, spheno-ethmoidal sinuses and nasal cavities. He had bitemporal superior quadrant hemianopsia. Pituitary hormone levels were normal. Biopsies were taken from the patient endonasally. Pathological evaluations and laboratory findings were compatible with nonfunctioning pituitary adenoma.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):309-313

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale