Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Bilateral acquired external auditory canal stenosis with squamous papilloma:a case report
 

Bilateral acquired external auditory canal stenosis with squamous papilloma:a case report

Dağlı M., Göçer C., Demirbaş D.

Kazanılmış dış kulak yolu (DKY) stenozu enfeksiyon, travma, neoplazi, enflamasyon ve radyoterapi gibi birçok nedenin bir sonucu olarak tanımlanabilir. Bir deoksiribonükleid asit (DNA) virüsü olan human papilloma virüs (HPV) tip 6’nın da DKY skuamöz papillomuna neden olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda 56 yaşında sol dış kulağında siğil benzeri lezyonları olan, sağ kulağı bir yıl önce benzer lezyonlar sonrası tama yakın daralmış olan erkek olgu sunuldu. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde sağ DKY’de yumuşak doku obstrüksiyonu, sol DKY’de cilt kalınlaşması vardı. Her iki taraf orta kulak yapıları normaldi. Sol kulaktaki lezyondan yapılan biyopsi sonucu skuamöz papillom olarak bildirildi. Skuamöz papilloma bağlı iki taraflı kazanılmış DKY stenozu olan hasta nadir bir durum olması nedeniyle sunuldu.

Skuamöz papilloma bağlı iki taraflı kazanılmış dış kulak yolu stenozu: Olgu sunumu

Dağlı M., Göçer C., Demirbaş D.

Acquired external auditory canal (EAC) stenosis is described as resulting from a number of different causes such as infection, trauma, neoplasia, inflammation and radiotherapy. Human papilloma virus (HPV) type 6, a deoxyribonucleic acid (DNA) virus, is considered to cause squamous papilloma of the EAC. In this article, we report a case of a 56-year-old male with warty lesions in the left external ear and a totally stenotic right external ear which had similar lesions one year before the involvement of his left ear. On computed tomography of the temporal bone, there was soft tissue obstruction of the right EAC, and thickening in the skin of the left EAC. The middle ear structures were normal on both sides. Biopsy was performed from the lesion in the left ear, and revealed squamous papilloma. We presented this case because squamous papilloma related bilateral acquired EAC stenosis is a rare entity.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(1):42-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale