Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Submandibüler sialolitiazis zemininde Sphingomonas paucimobilis enfeksiyonu
 

Submandibüler sialolitiazis zemininde Sphingomonas paucimobilis enfeksiyonu

Kazkayası M., Karabıçak Ç., Karabıçak H., Ağalar C.

Sphingomonas paucimobilis (S. paucimobilis) gram negatif, aerobik, non-fermentatif, oksidaz (+) ve katalaz (+) bir bakteridir. S. paucimobilis, nadir şekilde izole edilmesine rağmen, nozokomiyal ve toplumdan kazanılmış enfeksiyonlara neden olabilir. Kliniğimizdeki bir hastanın bir haftadır sağ submandibüler bölgede şişlik ve yemek yerken artan ağrı yakınması vardı. İki elle yapılan muayenesinde sağ Wharton kanalında 1x1x1 cm boyutunda ağrılı şişlik belirlendi. Sağ submandibüler beze yapılan masaj ile Wharton kanal ağzından gelen pürülan akıntıdan kültür alındı ve S. paucimobilis üretildi. Ultrasonografide kanalda ya da bezde taş saptanmadı, fakat tedavi sırasında submandibüler beze masaj yapılarak sağ Wharton kanalından iki adet taş geldiği gözlendi. On dört günlük intravenöz ampisilin-sulbaktam tedavisi ile enfeksiyonun eradike olduğu gözlendi. Hastanın altı ay sonraki kontrol muayenesinde herhangi bir patolojik bulgu ya da belirti saptanmadı ve ultrasonografisi normal idi. Bilgilerimize göre bu hasta sialolitiazis zemininde S. paucimobilis üretilen ilk siyaladenit olgusudur.

Sphingomonas paucimobilis infection with underlying submandibular sialolithiasis

Kazkayası M., Karabıçak Ç., Karabıçak H., Ağalar C.

Sphingomonas paucimobilis (S. paucimobilis), is a gram-negative, aerobic, non-fermentative, oxidase (+) and catalase (+) bacterium. Although S. paucimobilis is isolated very rarely, it can cause both nosocomial and community-acquired infections. A patient admitted to our clinic had a complaint of swelling in the right mandibular region and pain increasing while eating for the previous week. Bimanual palpation revealed a painful swelling of 1x1x1 cm in size inside the right Wharton’s duct. Via massage over the right submandibular gland, a purulent drainage came up from the opening of the Wharton’s duct and it was cultivated and S. paucimobilis was isolated. There was no ultrasonographic evidence of calculi in the duct or in the gland, but during the right submandibular gland massage, two stones came out through the Wharton’s duct. The infection was observed to be eradicated with a 14-day ampicillin-sulbactam treatment. In the control examination after six months, there were no pathological signs or symptoms and the ultrasonogram was normal. As far as we know, this is the first sialadenitis case with underlying sialolithiasis where S. paucimobilis was isolated.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(1):49-51

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale