Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Larenks kanserlerinde trakeotomisiz kordektomi olgularının değerlendirilmesi
 

Larenks kanserlerinde trakeotomisiz kordektomi olgularının değerlendirilmesi

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Ertuğrul E.

Amaç: T1a larenks kanserli hastalarda trakeotomisiz larengofissür kordektomi tekniği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2005 ve Mart 2008 tarihleri arasında kliniğimizde T1a larenks kanseri tanısı konan ve trakeotomisiz kordektomi ile tedavi edilen 12 erkek hastanın (ort. yaş 55 yıl; dağılım 47-68 yıl), tıbbi çizelgeleri geriye dönük şekilde incelenerek değerlendirildi. Hastaların tümü larengofissür ve kordektomiyle tedavi edildi. Karsinomlu kord tiroid kıkırdağın iç perikondriyumuyla birlikte çıkarıldı ve cerrahi sınırlar dondurulmuş kesit incelemesiyle histopatolojik olarak kontrol edildi. Ameliyat sonrası onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Hiçbir hastaya ameliyat öncesi ya da ameliyat sonrası trakeotomi açılmadı. Ameliyat sonrası 3. günde oral beslenme başlandı ve hastalar taburcu edildi. Ameliyat sonrası takiplerde tümör nüksü görülmedi. Sonuç: Trakeotomisiz kordektomide, entübasyon tüpü kullanılması nedeniyle cerrahi alanın bir miktar kısıtlı olamasına rağmen fonksiyonel sonuçlarının trakeotomili kordektomiye göre daha iyi olduğu, onkolojik sonuçlarının ise değişmediği gözlendi. Trakeotomisiz olması dolayısıyla hastaların psikolojik adaptasyon süreçlerinin trakeotomili kordektomilere göre daha hızlı olduğu gözlendi.

The evaluation of cordectomy cases without tracheotomy in laryngeal cancer

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Ertuğrul E.

Objectives: We evaluated the technique of laryngofissure cordectomy without tracheotomy in patients with T1a laryngeal carcinoma. Patients and Methods: Twelve male patients (mean age 55 years; range 47 to 68 years) who were diagnosed with T1a laryngeal carcinoma and treated with cordectomy without tracheotomy between January 2005 and March 2008 in our clinic were evaluated with retrospective review of medical charts. They were all treated with laryngofissure and cordectomy. The cord with carcinoma was excised with the inner perichondrium of thyroid cartilage and surgical margins were examined hystopatologically with frozen section. Postoperative oncologic and functional results were evaluated. Results: None of the patients were treated with preoperative or postoperative tracheotomy. Oral nutrition was initiated on the 3rd postoperative day and the patients were discharged. No tumor recurrences were seen in the postoperative follow-ups. Conclusion: Although the surgical area is slightly restricted due to the use of entubation tube, cordectomy without tracheotomy had better functional results and the oncological results were unchanged compared to cordectomy with tracheotomy. Since the procedure is without tracheotomy, psychological adaptation period of the patients was shorter compared to the patients treated cordectomies with tracheotomy.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):91-94

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale