Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » İzole stapedial tendon ossifikasyonu: Olgu sunumu
 

İzole stapedial tendon ossifikasyonu: Olgu sunumu

Ülkü Ç.H.

Bu çalışmada iki taraflı izole stapedial tendon ossifikasyonlu bir olgu nadir bir klinik durum olması nedeni ile sunuldu. Kırk altı yaşında kadın hasta iki taraflı işitme kaybı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Otomikroskobik muayenede iki taraflı kulak zarı normal renk ve görünümde idi. Odyogramda saf ses hava kemik yolu açıklığı 1 kHz ve 4 kHz’de iki taraflı 20-25 dB arasında idi. İki taraflı orta kulak basıncı normal ve stapes refleksi negatifti. Ameliyat öncesi tanı otoskleroz idi. Sağ tanısal timpanotomi yapıldı. İzole stapedial tendon ossifikasyonu saptandı. Tendon kesilmesi ile normal stapes haraketi sağlandı. Üç ay sonra aynı işlem sol kulağa uygulandı. Ameliyat sonrası odyogramda saf ses hava kemik yolu açıklığı iki taraflı 0.5 kHz, 1 kHz ve 2 kHz’de 0 dB ve 4 kHz’de 5-10 dB idi.

Isolated stapedius tendon ossification: a case report

Ülkü Ç.H.

In this study, a case with bilateral isolated stapedius tendon ossification was reported, since it is a rare clinical condition. A 46-year-old female patient was admitted to our clinic with the complaint of bilateral hearing loss. Tympanic membrane was bilateral normal in color and appearance on otomicroscopic examination. Pure tone air bone gap was between 20-25 dB at 1 kHz and 4 kHz on audiogram bilaterally. Middle ear pressure was normal and stapedius reflex was negative bilaterally. Preoperative diagnosis was otosclerosis. Right exploratory tympanotomy was performed. Isolated stapedius tendon ossification was determined. Normal stapedius movement was achieved by cutting the tendon. Three months later, the same procedure was performed on the left ear. Pure tone air bone gap was bilateral 0 dB at 0.5 kHz, 1 kHz and 2 kHz, and 5-10 dB at 4 kHz on audiogram postoperatively.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):95-97

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale