Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu
 

Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu

Hafız G., Başaran B., Yıldırmaz K., Orhan S. K.

Tonsillektomi sonrası kanama göreceli olarak sık görülen bir komplikasyon olmasına rağmen, hayati tehlike yaratabilen kanamalar nadirdir. Bu makalede, bir başka hastanede bipolar elektrokoter yardımı ile tonsillektomi yapılan ve ameliyat sonrası 27. günde tonsil yatağından masif kanama meydana gelmesi sonrası kliniğimize sevk edilen bir olgu sunuldu. Kanamanın internal karotis arter nekrozuna bağlı olduğunun saptanması üzerine internal karotis arter ligasyonu yapıldı.

A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery

Hafız G., Başaran B., Yıldırmaz K., Orhan S. K.

Post-tonsillectomy hemorrhage is a relatively common complication but life-threatening bleedings are rare. In this paper, we present a case who had undergone tonsillectomy with bipolar diathermy in an another hospital and who was referred to our clinic following a massive hemorrhage from the tonsil bed on the 27th postoperative day. Upon determining that the bleeding was caused by the necrosis of the internal carotid artery, the ligation of the internal carotid artery was performed.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):98-101

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale