Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Orbital apseyle seyreden rino-orbital mukormikozis: Olgu sunumu
 

Orbital apseyle seyreden rino-orbital mukormikozis: Olgu sunumu

Korkmaz H., Işık E., Tatar Ç. E., Sürenoğlu A. Ü., Tütüncü E.

Sinonazal mukormikozis nadir görülen, hayatı tehdit edici ve sinsi bir mantar enfeksiyonudur. Kontrolsüz diyabet ve immünsüpresyon en önemli risk faktörleridir. Klinik olarak burun boşluğunda siyah nekrotik dokular ve krutlanma ile karakterizedir. Akut fulminan rinosinüzitlerde ve özellikle de mukor türlerinden kaynaklanan enfeksiyonlarda, burun mukozasında izlenen siyah skar dokuları patognomoniktir. Yüksek derecede şüphe uyandıran risk grubunda tanı histopatolojik incelemeyle doğrulanır. Rinoorbital formu daha da nadirdir ve bulgular göz ağrısından oftalmopleji ve körlüğe kadar değişiklik gösterir. Bu yazıda, kliniğimize sol gözde ekzoftalmus, çift görme ve baş ağrısı yakınmaları ile başvuran ve kontrolsüz tip 2 diyabeti bulunan 72 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Muayenesinde sol orta meatusta pürülan akıntı izlenen hastanın bilgisayarlı tomografisinde sol orbital apse tespit edildi. Acil endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Hastada herhangi bir nekrotik doku gözlenmemekle birlikte, granülasyon dokuları görüldü ve orbital kaviteden püy drene oldu. Histopatolojik inceleme sonucu invaziv mukormikozis olarak bildirildi. Bu olgu rinoorbital mukormikozisde erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak amacıyla sunuldu.

Rhino-orbital mucormycosis with orbital abscess: a case report

Korkmaz H., Işık E., Tatar Ç. E., Sürenoğlu A. Ü., Tütüncü E.

Sinonasal mucormycosis is a rare, life-threatening and insidious fungal infection. Uncontrolled diabetes mellitus and immunsupression are the most important risk factors. The infection is clinically characterized by black necrotic tissues and crusting in the nasal cavity. In acute fulminant rhinosinusitis and particularly in infections caused by mucor species, black scar tissues seen on the nasal mucosa are pathognomonic. High level of suspicion in the risk group the diagnosis is confirmed by histopathological examination. The rhinoorbital form is even rarer and the findings may range from orbital pain to ophtalmoplegia and blindness. In this report we present a 72-year-old female patient with uncontrolled type 2 diabetes mellitus who was admited with the complaints of exophtalmos in the left eye, diplopia and headache. In the physical examination there was purulent discharge in the middle meatus and left orbital abscess was detected on computed tomography. We performed an emergency endoscopic sinus surgery. While we did not observe any necrotic tissues, granulation tissues were detected and pus was drained from the orbital cavity. The result of the histopathological examination was reported as invasive mucormycosis. We presented this case to emphasize the importance of early diagnosis and treatment of rhinoorbital mucormycosis.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):102-105

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale